father

Média přinesla mužům příznivou novinu. Bude se prodlužovat lhůta, po kterou mohou popřít své otcovství.

I když jsme ženský server, v tomto bych dala hlas mužům. V současnosti totiž zákon poškozuje muže, kteří se po uplynutí půlroční lhůty dozvěděli, že nejsou biologickými otci dítěte. U soudu jim dosud nepomohl ani rozbor DNA.

Stalo se tak na základě mnoha stížností mužů, kteří jsou nuceni platit na „cizí“ děti, i když všichni vědí, že nejsou biologickými otci. Jeden příklad za všechny: U ústavního soudu si stěžoval muž, který se pravdu o tom, že není pravým otcem dítěte, dozvěděl na základě odhalené nevěry své ženy, po zákonem dané lhůtě šesti měsíců od porodu. Skutečnost potvrdily i testy DNA. Zákony však nevyhověly jeho žalobě na popření otcovství a muž je nucen na dítě platit alimenty. Je totiž právním otcem dítěte, a přes to nejede vlak. Zákonodárci totiž, stejně jako v mnoha jiných zemích, upřednostnili zájmy dítěte a matky nad spravedlností. To se však podvedeným mužům nelíbí. Zákon je totiž nutí, aby si preventivě hned po narození dítěte zjišťovali, zda jsou skutečně jejich biologickými otci.

Ústavní soud proto s platností od 31. prosince 2011 zrušil sporné ustanovení zákona o rodině, které půlroční lhůtu obsahuje. Zatím ale není jasné, jakou novou lhůtu stanoví. Například ve Slovenské republice byla původní šestiměsíční lhůta nahrazena lhůtou tří let. V sousedním Německu může otec bránit svá práva dokonce až do 18 let dítěte. Podrobnosti o současném znění zákona naleznete ZDE.

Jak se ke kauze staví Liga otevřených mužů? Odpovídá Martin Jára, předseda Ligy otevřených mužů LOM

Co si myslíte o současném zákonu o popření otcovství, který je možný jen do půl roku od narození dítěte?
Podle mě je ochrana práv dítěte jen alibi. Takovou mám zkušenost. Právní podmínky by měly být stejné pro matku, dítě, ale i pro otce, jak pravé, tak nepravé. Současný zákon je naprosto nevyhovující. Jeho novelizací sice dítě utrpí, ale jsou jiné cesty, jak ho ochránit.

Můžete říci jaké?
Než se přistoupí k určení otcovství, měli by se všichni zúčastnění společně sejít, třeba i za přítomnosti mediátorů, a dohodnout se, jak se k záležitosti postaví. To znamená matka a oba otcové. Mediátor pak pomůže s váznoucí komunikací nebo rozjitřenými emocemi.

Obracejí se na vás postižení otcové-neotcové o pomoc? Podávali jste nějaké stížnosti nebo návrhy na změnu zákona?
Na nás se otcové neobracejí, oslovují rovnou právníky. A žádný návrh jsme sami nepodávali, protože u nás se práva dítěte staví výš než spravedlnost, takže bychom asi stejně neuspěli.

V čem je náš zákon ještě kuriózní?
Určitě v tom, že brání zájmy dítěte i proti vůli rodičů! Měli jsme případ, kdy se manželé rozešli, ale nerozvedli a žena otěhotněla s novým partnerem. Do rodného listu byl zapsán manžel, i když žena, manžel i biologický otec nic neskrývali a dožadovali se pravdy. Případ se vleče už dva roky a v rodném listě pravý otec stále zapsán není, i když se o to sám velice snaží. A ten nepravý musí platit alimenty.

Jaké znění nového zákona by se vám zdálo ideální?
Rozhodně stejné, jaké je uplatňované v sousedním Německu. Zde je lhůta otevřená od narození až do 18 let dítěte.

A jak myslíte, že to dopadne u nás?
Určitě lhůtu prodlouží na několik let, ale do 18 let dítěte asi ne. Ale jsme rádi aspoň za tohle.

Reklama