Špatný přístup rodičů, tlak vrstevníků a všudypřítomná reklama silně ovlivňují materialistické chování dětí. Američtí sociologové zjistili, že se na drahé konzumní zboží jako cíl a smysl svého bytí zaměřují především jedinci s nízkým sebevědomím, kterým rodiče navíc interpretují svět jako jeden velký obchod.

Jak uvedl server Novinky.cz, podle studie odborníků z Minnesotské Univerzity začíná materialismus propukat asi v osmi až devíti letech, ve dvanácti až třinácti letech dosahuje maxima a v osmnácti letech zase mírně klesá. Všechna tato věková období jsou poznamenána znaky souvisejícími se sebevědomím, které prudce klesá na počátku adolescence a roste naopak na jejím konci.

Jste benevolentní a vaše dítě má, nač si vzpomene? Jak se stavíte k názoru: „Když si to můžu dovolit, proč ne!“? Věnujete se pravidelně svému potomkovi, nebo ho zkrátka „necháváte žít“?

Reklama