Není to tak dlouho, kdy médii proběhla debata, kterou spustilo prohlášení dvou základních škol, že ruší domácí úkoly.  A z debaty vznikl projekt, jehož hlavním cílem je zavést základní školu bez domácích úkolů. Jedno z odůvodnění tvrdí, že mnozí žáci úkoly stejně nepíší, že na dohled nad domácí přípravou rodiče nemají čas a že stačí, když se žáci všechno naučí ve škole.

Odpůrci projektu se domnívají, že co se dítě naučí ve škole, je často velmi nutné doma procvičit, zautomatizovat a upevnit si poznanou látku. A to ve třídě s třiceti žáky zkrátka není možné.

úkoly

Zeptali jsme se některých rodičů, co si o projektu „školy bez domácích úkolů“ myslí. Často jsou to právě rodiče, kteří se na domácích úkolech svých ratolestí aktivně podílejí.

Markéta (43): Nejsem standardní vzorek, ale za mě úkoly jo. Přesně z toho důvodu, že děti potřebují procvičit doma to, co dělají ve škole. Ale jde o to, jak by ty úkoly měly vypadat. Moc se mi líbí úkoly, které nosí z britské školy moje děti. Dělají „projekty“ - je to soubor témat okolo určitého tématu, které mají zpracovat třeba v rozmezí 2 měsíců. Nemusí zpracovat všechny, mohou si vybrat. Sami si musí hlídat, aby si práci rozložili a stihli termín odevzdání. Jsou to zajímavá témata (u nejstaršího např. zrovna probírají problematiku „vody“ a témata jako např. sestrojit vlastní srážkoměr a 14 dní zapisovat srážky, výsledky zpracovat do grafu. Nebo napsat vlastní návrh projektu, jak zlepšit čistotu nějaké určité řeky. To jsou ty nejsložitější - mezi ty jednodušší patří např. nakreslit a popsat řeku (pramen, horní tok, dolní tok, atd.) A pomáhám podle potřeby. Každé dítě je jiné, pro některé je to brnkačka, udělá si domácí úkol samo dřív, než si omyju po návratu ze školy ruce, s druhým se trápím hodinu a vysvětluju až do úplného vyčerpání, protože je prostě mimoň.

Ladislav (53): Domácí úkoly ano. Děti mají mít i nějaké povinnosti i mimo školu.

Pavla (28): Moje dítě ještě do školy nechodí, ale za mě to bylo strašné. Člověk přišel ze školy a musel si jít dělat úkoly a učit se, a i tak se to moc nedalo stíhat. Takže v rozumné míře ano, ale max. na hodinu denně.

Eva (52): Úlohy jsem psala sama, jako malá doma, jako starší ve škole v šatně a taky v autobuse na koleně, klidně i za jízdy.

 Michal (38): Domácí příprava má význam pro vzájemný vztah rodičů a dětí, ale také pro vztah a spolupráci rodičů a školy. Hlavně z těchto a mnoha dalších důvodů nemohu souhlasit s projektem, který chce rozšířit vyučování bez domácích úkolů. Mám obavy, že za chvíli někdo přijde s tím, že škola vlastně celkově obtěžuje žáky i rodiče a měla by být zrušena vůbec.

Jak to tedy je? Další snížení nároků na děti, nebo naopak vstřícný krok školy k rodině?

O projektu se hovoří jako o horké novince, přitom školy bez domácích úkolů u nás už dávno existují. Dětem v první a druhé třídě úkoly nedávají a mají za to, že pro jejich vzdělání bude lepší, když si po škole budou hrát venku. Později jsou pak úkoly dobrovolné, které dělá jen ten, „kdo se těší, že něco zajímavého vyřeší.“ (například „luštěnky“) Vypadá to sice absurdně, ale funguje to. Od čtvrté, páté třídy se na těchto školách zavádí úkoly individuálně. Cílem je, aby se děti naučily samostatné práci, která je něčím, co mě baví, zajímá, a něco mi přináší.

Svůj odborný pohled k problematice, zda domácí úkoly ano, či ne, nabídla i psycholožka Dana Marková: „Jako psycholog si myslím, že domácí úkoly jsou vhodné na prvním stupni základní školy, v krátké formě, něco si společně přečíst s rodiči (pěstujeme i vztah ke čtení), něco krátkého napsat, připravit se do školy. Učíme děti se učit a učíme se připravovat se do školy. Tedy v první druhé třídě doporučuji společnou přípravu, od které postupně upouštíme, a rodiče jen dohlížejí. Ale pozor, zase je to individuální, pokud mám dítě např. s hyperaktivitou, bude potřeba pomoc rodičů po delší dobu.

Na druhém stupni doporučuji domácí úkoly na dobrovolné bázi - napište si cvičení na straně, ale už nemusím jako učitel kontrolovat úkol, ale dám ze stejného cvičení test. Jako žák mám možnost se připravit, jako učitel se nemusím zlobit s tím, zda je úkol napsán, či ne. Tady je to už o vlastní zodpovědnosti.“

Co z uvedeného vyplývá? Velmi výstižně to za rodiče shrnula maminka Veronika v jedné z internetových diskuzí: „Na druhé straně ale vidím velmi nerada, když mé nejmladší dítě přijde ze školy s tím, že třída tak zlobila, že pedagog nemohl vyložit novou látku, a tak to děti dostaly za úkol nastudovat samy. Synek se totiž zásadně spokojí s tím, že si najde jakýkoliv „výcuc“ na internetu, ten přepíše do sešitu a je hotovo. Kolikrát jsou to pěkné nesmysly, což už pedagog obvykle neřeší. Nezbývá než abych to řešila já, což díky Bohu u nás jde, ale chápu, že ne každá rodina to takhle může z nejrůznějších důvodů dělat.
Jsem přesvědčená, že správné řešení je jako skoro vždy otázkou míry, extrém na jednu i na druhou stranu přinese jen problémy.“

A nakonec jsme se zeptali těch nejpovolanějších – dětí samotných, zda by si přály školu bez domácích úkolů. Co si myslíte, že nám jednohlasně odpověděly?

Reklama