Jaké základní problémy má v naší zemi pěstounská péče, to se dozvíte v dalším pokračování našeho seriálu s Nadací Terezy Maxové dětem. Jeden z hlavních problém: Neexistuje systematická podpora tohoto typu péče.

pěstouni

V oblasti výkonu pěstounské péče v české republice lze definovat tyto základní problémy:

  1. Pěstounská péče netvoří v dostatečné míře alternativu k institucionální péči, není dostatečný počet zájemců, zejména o děti se zdravotním postižením, děti z etnických menšin atd.
  2. Pěstounská péče se v řadě případů stává „skrytou adopcí“. Dítěti svěřenému do pěstounské péče se ze zákona nemění jméno a příjmení, rodičům dítěte zůstává zpravidla zachována rodičovská zodpovědnost, se svým dítětem se mohou stýkat a mají k dítěti vyživovací povinnost. Zajišťování těchto kontaktů je však v současné době pro řadu pěstounských rodin problematické.
  3. Z důvodu nedostatečné podpory pěstounské péče (odlehčovací služby, poradenství, doprovázení) dochází v cca 8 % k předčasnému ukončení pěstounské péče a návratu dítěte do ústavu.
  4. Neexistuje hmotné zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu v obdobích, kdy není pěstounům do péče svěřeno dítě.
  5. Neexistuje systematická podpora tohoto typu péče a kontrola jejího výkonu.

Porovnání výše odměn pěstounské péče v Kč měsíčně a rozpočtové dopady jednotlivých variant pěstounské péče

Rozvoj pěstounské péče jako účinné alternativy k péči institucionální se navrhuje podpořit navýšením odměn za výkon pěstounské péče.

  • Varianta 1: Odměna nebude vyplácena prarodičům, kteří pečují o dítě/děti v rámci příbuzenské pěstounské péče. Počet příjemců odměny pěstouna klesne z 8375 na cca 4500. Vzhledem k neexistenci odměny nebudou pěstouni-prarodiče uzavírat dohodu o výkonu pěstounské péče.
  • Varianta 2: Odměna prarodičům bude vyplácena ve výši 50 % kromě péče o děti, které dnes spadají do kategorie „zvláštní odměny pěstouna“ (péče o děti se zdravotním postižením v případech, kdy pěstoun nevykonává žádnou jinou výdělečnou činnost). Dohodu o výkonu pěstounské péče budou uzavírat všichni pěstouni.
  • Varianta 3: Stejně jako dosud nebude rozdíl v odměnách pěstounů a pěstounů - prarodičů.
<< předchozí díl SLEDUJTE TENTO SERIÁL následující díl >>

Převzato z publikace Otvíráme, kterou vydává Nadace Terezy Maxové dětem. Příště (14. 3. 2012) uveřejníme sociální pracovnice ze Stříbra Zdeňky Brožové...

Čtěte také...

Reklama