Slovo welfare pochází z angličtiny a v češtině jej můžeme vyjádřit slovy životní pohoda hospodářských zvířat. Mezi pět základních zásad welfare patří:

1. Osvobození hospodářských zvířat v chovech od hladu a žízně

welfare

Hospodářským zvířatům by proto vždy měl být umožněn nerušené přístup k čerstvé vodě a krmivu, které jim zaručí plné zdraví a tělesnou zdatnost.

2. Osvobození hospodářských zvířat od nepohodlí

Chovatelé by zvířatům vždy měli poskytnout odpovídající prostor respektující jejich etologické potřeby, včetně úkrytu a místa k odpočinku.

3. Osvobození hospodářských zvířat od bolesti, zranění a onemocnění

V tomto směru hraje důležitou roli prevence. V případě zranění či onemocnění zvířete je také důležitá včasná diagnóza a odpovídající kvalitní léčba.

4. Osvobození hospodářských zvířat od strachu a stresu

welfare

Toho se nejlépe dosáhne respektováním a uplatňováním všech výše dosud uvedených zásad. U zvířat tak dojde k vyloučení psychického strádání.

5. Poskytnout hospodářským zvířatům svobodu projevit své přirozené chování

K tomu je třeba především poskytnutí dostatečného prostoru a vhodného prostředí, dále pobývání zvířat ve společnosti stejného druhu živočichů.

Přestože se pojem welfare do podvědomí široké veřejnosti v České republice zatím skoro vůbec nedostal, v odborných kruzích se tomuto tématu už nějakou dobu věnují. A i když se to možná nezdá, není welfare myšlenkou, která by vznikla až ve 20. století. Velkou diskuzi o pohodě hospodářských zvířat už v 60. letech vyvolala Ruth Harrisonová, která ve své knize Animal Machines (Zvířecí stroje) kritizovala tovární chov zvířat. Kniha vzbudila velký zájem veřejnosti, která dokonce britskou vládu přiměla k sestavení odborného výboru, který se měl zabývat výzkumem welfare zvířat chovaných v intenzivních chovech. V současné době se téma pohoda zvířat dostává do popředí zájmu veřejnosti zejména ve spojitosti se zabezpečováním kvality potravin či hrozbou šíření nemocí přenosných na člověka. Podněty k diskuzi nad kvalitou života hospodářských zvířat přináší také stále se zvyšující počet vědeckých studií dokazující pozitivní vazbu mezi pohodou zvířat, jejich zdravím a kvalitou zpracovávaných potravin. Stoupá také počet lidí, kteří z principu chov zvířat určených k porážce odmítají a volí raději stravu bez živočišných produktů. Vytvořit hospodářským zvířatům co nejvíce přirozené podmínky pro život se snaží například ekologické zemědělství. Dodržování welfare mají ekozemědělci ošetřeno dokonce právními předpisy a v případě jejich neplnění jim může hrozit až odebrání certifikace.

welfare

Užitečné kontakty:

  • Compassion in World Farming - britská organizace s mezinárodním působením, která se zabývá zlepšováním životní pohody hospodářských zvířat a podporou humánních a ekologicky udržitelných metod hospodaření v zemědělství.

Kontakt: Ing. Romana Šonková - mob: 731 101 200, Romana@ciwf.org, http://www.ciwf.org.uk/

Reklama