Integrace postižených dětí, tradiční i alternativní formy výuky, malé množství dětí ve třídě, příjemné prostředí, spolupráce s rodiči, pitný režim, odlišný přístup, sociální služby a reedukační programy, kvalifikovaní pedagogové, odpolední aktivity,… to všechno a ještě mnohem více nabízejí soukromé školy. Kdo se v tom má vyznat, když řadu těchto věcí nabízí už dnes i kdejaká státní škola. Navíc dobře vím, že někde to jsou jen řeči, řeči, řeči a skutek utek.

Chtěla jsem původně napsat, že se vyplatí si předplatit – ze zkušenosti Soukromé základní Školy Hrou, ale jiné zkušenosti hovoří proti. To, že zaplatíte, nezaručí vůbec nic. Chcete-li dnes mít dítě na dobré škole, musíte věnovat dost času výběru. Jinak to nejde. Vyberete-li skvělou soukromou školu, pak se rozhodně vyplatí zaplatit školné a dítě tam dát. Školné totiž často obsahuje veškeré pomůcky, které si na státní škole rok co rok kupujete. Když si to rozpočítáte, není to žádná tragédie.

Možná najdete perfektní státní školu – také takové jsou.

 

Jak se rozhodovat?

Záleží, co je Vaší prioritou. Bavme se nyní třeba o rozhodování, kdy je Vaší prioritou příjemné a kvalitní vzdělávání vašeho dítěte. Bez stresů.

 

Předně - sbírejte informace.

Zdá se to možná jako ztráta času, ale být chvíli detektivem je užitečné. Najdete řadu kontaktů a poznáte, jak to na školách dnes funguje. I ten rodič, který už dítě ve škole má, je mnohdy překvapen, jaké možnosti mu unikly, protože prostě považoval všechny školy za stejné a zasunul dítě do první lavice, která byla nejblíže od domu. To je vrcholně špatně!

 

Při sběru informací:

Zjistěte, zda je pedagog kvalifikovaný – pořád jsou ještě na školách tací, kteří nejsou.

Ptejte se na něj rodičů, kteří u něho měli děti, chtějte reference (od rodičů, známých).

Běžte se podívat do jeho hodiny. Je možné, že je to dobrý učitel, ale vám a vašim výchovným postupům a ideálům prostě nesedne. Nemá smysl si pak lézt na nervy několik let. Sledujte, zda děti pořád jen nesedí v lavicích. Zvlášť u prvňáků to je nevhodné a za nekázeň ve třídě může často právě nahromaděná energie dětí, která musí nějak ven.
Jak uplatňuje skupinovou práci? Jen tak, že děti ve skupině řeší úkol každý samostatně, nebo se od nich vyžaduje rozdělení úkolů a spolupráce?
Jakým způsobem děti motivuje? Jak začíná den? Využívá možnosti posedět s dětmi v kruhu a povídat si? Učí je diskutovat a ptát se?

Zjišťujte, jak řeší konflikty ve třídě a jak spolupracuje s rodiči. Je přístupný jejich názorům?
Důležité je, jakým způsobem a jak často děti hodnotí. Známka není ideální. Je to jen náš zvyk!  Hodnotí žáka učitel vůči jeho vlastním předchozím výkonům, nebo jej srovnává se spolužáky?

Kolik je ve třídě žáků? Rozhoduje to o míře individuálního přístupu.
Jak vede třídní schůzky?

Promluvte s ředitelem školy. Učitel může být bezva, ale narazíte u vedení.
Jak se škola věnuje dětem se specifickými poruchami učení? (speciální pedagog ve škole - který si děti bere na určitou dobu z hodiny, speciální třídy, doučování odpoledne, odpovídající přístup v hodině – to je samostatná kapitola)

Vzdělává škola rodiče? Třeba v rámci kurzů, třídních schůzek…

Jaké odpolední aktivity škola nabízí a kdo je vede? Jsou to unavení učitelé, kteří si chtějí přivydělat, nebo jsou to odborníci z jiných subjektů? Vzpomeňte na nedávné výsledky průzkumu firmy Henkel. Nekvalitní kroužky, kam chodí spolužáci, děti nebaví. Potřebují i jiné sociální skupiny!

Jak se škola prezentuje? Píši to záměrně až jako poslední, protože to může být zavádějící. Pokud však máte reference, můžete posoudit, jak škola na okolí působí, jak plní také funkci kulturního a osvětového centra, jak si pouští k tělu rodiče a jiné přátele školy. Zkuste vybrat pro dítě na škole kroužek ještě před vstupem do školy. Sledujte dění ve škole, poslouchejte, co se kolem Vás děje. Není to špionáž, ale některá škola prostě umí mít mimikry.

 


Vy si vybíráte!
Věřte, že je to jediná cesta, jak si dobře vybrat a mít na několik let pokoj od starostí, které řada rodičů řeší pořád dokolečka. I tady mezi Vámi jsem našla řadu těch, kteří vůbec neví, jak škola může dnes skvěle fungovat, jak může být hezká a atraktivní pro děti. Bude se to zdát divné, ale některé děti dnes pláčou, že už je maminka odvádí ze školní družiny nebo že nemocné dítě navštíví učitele ve škole, protože ho chce vidět, než půjde stonat.

Zažila jsem je. Nenechávejte nic náhodě, informujte se a od školy vyžadujte. Jste přeci rodič a za výchovu a vzdělávání odpovídáte vy. Nikdo jiný.