Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Během soboty Češi darovali celkem 325 tun zboží, z toho 33 tun základních hygienických potřeb.

tes.jpg

„Počet lidí v nouzi závislých na potravinových bankách výrazně narůstá. Důvodem je nejen dva roky trvající koronavirová krize, která připravila mnoho Čechů dlouhodobě o výdělek, ale rovněž zdražování promítající se do všech potřeb obyvatel. Lidí, kteří přicházejí pro potravinovou pomoc, je bohužel stále více. Zásob tak začínalo opravdu citelně ubývat. Velmi proto děkujeme všem dárcům, jimž není lhostejný osud lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

„Chtěla bych poděkovat všem dárcům, podporovatelům, kolegům na obchodech a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. Díky vám všem se podařilo vybrat obrovské množství zboží, které poputuje potřebným, a to dokonce i přes to, že letos už se jedná o druhou sbírku potravin, kterou v Tescu pořádáme. Ve sbírce na podporu Ukrajiny se nám podařilo vybrat 58 tun potravin, které následně Tesco zdvojnásobilo,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco Česká republika.

Darované zboží se nyní převáží do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes více než 1100 odběratelských charitativních organizací všem potřebným. Potraviny pomohou opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Cesta potravin je díky této spolupráci krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, kdy jsou potřeba.
 
Více informací o sbírce potravin najdete na https://itesco.cz/sbirka-potravin/ nebo na https://www.sbirkapotravin.cz/.
627261605d13aobrazek.jpg