Bydlím na Žižkově. Občas procházím Bořivojovou ulicí. Na domě č.104 visí pamětní deska. Básníkovi. Jednomu z nejlepších, co měla naše země. Jak symbolické, že na dohled je park, který se jmenuje Rajská zahrada. Jeho verše jsou rajské. Lyrické, plné melodie. Někdy však drsné, až zamrazí.

Vycházejí z prostředí, kde se 23. 9. 1901 narodil. Dělnická rodina na dělnickém Žižkově. Je nasnadě, že začal s proletářskou poezií. První sbírku Město v slzách vydal ve svých 20 letech. Patřil ke generaci Wolkera a Nezvala. Nepsal jen básně, ale i fejetony, referáty o literatuře, filmu, divadle. Spoluzakládal skupinu Devětsil a podílel se na jejím programu. V letech 1921-1923 byl redaktorem komunistických novin Rudé právo a avantgardního časopisu Rovnost. Do r. 1927 pracoval v Komunistickém vydavatelství, následující dva roky řídil čtrnáctideník Reflektor. Jeho předchůdcem v časopise byl S. K. Neumann, se kterým se úzce přátelil.

Roku 1923 navštívil Francii a Švýcarsko. Z této cesty vznikl lyrický deník Na vlnách TSF (později přepracován na Svatební cestu). S kulturní delegací odjel r. 1925 do SSSR. V r. 1929 kritizoval spolu s několika dalšími spisovateli  V. sjezd KSČ, kdy se k vedení dostal Gottwald a politika strany nabrala úplně jiný směr. Ve skupině kritiků byli S. K. Neumann, Marie Majerová, Vladislav Vančura, Helena Malířová, Ivan Olbracht a Josef Hora. Odchází z komunistického tisku a v r. 1930 vstupuje do sociální demokracie. Krátkou chvíli pracuje jako soudní referent, pak se opět vrací do redakcí. Nejdříve měsíčníku Nová scéna, pak obrázkového čtrnáctideníku Pestré květy nakonec do deníku Ranní noviny. Za války je redaktorem deníku Práce, kde působí až do r. 1949. Koncem třicátých let a v letech čtyřicátých zároveň rediguje literární měsíčník Kytice a almanachy Kmen a Panoráma.

V třicátých letech vycházejí sbírky intimní lyriky jako jsou Ruce Venušiny nebo Jablko s klína. K neutěšené politické a společenské situaci a k okupaci se vyjadřuje např. ve sbírkách Jaro sbohem, Kamenný most nebo Světlem oděná. Ze svého vztahu k vlasti a některým výtvarníkům a básníkům se vyznává v dílech Ruka a plamen či Píseň o Viktorce (1948, 1950). Jeho tvorba let padesátých je protknuta láskou k rodině a vzpomínkám na dětství – Maminka (1954).

 V té době se věnuje už výhradně literární práci. Zároveň se občansky angažuje. Vyzývá k propuštění uvězněných spisovatelů. Jeho projev na sjezdu spisovatelů v r. 1956 je kritizován vedoucími členy KSČ. Těžká nemoc jej na několik let odvede od práce. Stává se členem Svazu československých spisovatelů, v r. 1969-70 jeho předsedou. Ortel si podepíše ostrou kritikou invaze vojsk Varšavské smlouvy r. 1968. Odchází do ústraní, spolupracuje s disentem. Je jedním z prvních signatářů Charty 77. Jeho díla vycházejí pouze v samizdatu, situace se uvolní na přelomu let osmdesátých, ale vydávání tvorby je silně omezeno a kontrolováno.

Neobvyklá střízlivost, drsnost a motiv smrti se objevují ve sbírkách Halleyova kometa (1967) nebo Odlévání zvonů (1969). Posledními díly jsou Deštník z Piccadilly (1979), Morový sloup (1981) a Býti básníkem (1983). Vzpomínková kniha, prozaická paralela k jeho tvorbě Všechny krásy světa (1982) nesmí vyjít. Autor proto svá práva k vydání předává Nadaci Charty 77. Ta po jeho smrti po něm pojmenuje cenu, která je předávána básníkům a spisovatelům píšícím proti komunistické nadvládě.

11.10.1984 je mu udělena Nobelova cena za literaturu. V té době je hospitalizován se srdečním onemocněním. Komunistické vedení chce nejdříve do Stockholmu poslat delegaci Svazu československých spisovatelů, protože umělec „chartista“ mu nevyhovuje. Švédští pořadatelé však nesouhlasí. Cenu z rukou švédského krále Karla IV.Gustava přebírá jeho dcera Jana a syn Jaroslav.

10.1.1986 umírá. Jako národní umělec má pohřeb v Rudolfinu. Komunistický režim se však bojí, že by mohlo dojít k manifestaci. Oznámení o úmrtí je proto vydáváno oproti podpisu a nesmí se dostat na veřejnost. Celý akt diriguje Ministerstvo vnitra. Rodina se nesmí na ničem podílet.
Nicméně v Břevnovském klášteře se koná církevní rozloučení za účasti stovek lidí. Pohřben je v Kralupech nad Vltavou, odkud pocházela jeho matka.

 

Jaroslav Seifert

Žaluji větru, život je krátký,
vraťte se, koně,
kdyby se koně mohli vrátit,
kdyby se čas mohl vrátit zpátky!

(úryvek z básně Pohřeb pod okny, sbírka Jablko s klína)

Zdroje:   Encyklopedie českých spisovatelů
              Pražská informační služba
              Radniční noviny Praha 3

V článku nejsou uvedena všechna autorova díla.

 

Reklama