62306a9361483obrazek.png
Foto: Shutterstock

Jste kojící maminka, nebo jste porodila před méně než devíti měsíci?

Nesmíte vykonávat práce nebo navštěvovat pracoviště, která vaše mateřství ohrožují. Jaké to jsou, stanovilo Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Zároveň nesmíte vykonávat práce, pro které nejste podle lékařského posudku zdravotně způsobilá. Zaměstnavatel je povinen převést vás dočasně na práci, která je pro vás vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Je váš plat po převedení jinam nižší? Máte nárok na vyrovnávací příspěvek.

Děláte noční směny, ale nevyhovují vám? Můžete požádat o zařazení na denní práci. Když kojíte, musí vám zaměstnavatel poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Nemůžete na služební cestu?

Pokud pečujete o děti do věku 8 let, smí vás zaměstnavatel vyslat na pracovní cestu mimo obvod obce vašeho pracoviště nebo bydliště jen s vaším souhlasem. V případě, že pečujete o dítě sama, nemusíte na služební cestu až do jeho 15 let. To samé platí i v případě, že by vás chtěl zaměstnavatel přeložit na vzdálenější pracoviště.

Máte doma dítě mladší jednoho roku?

Zaměstnavatel vám nemůže nařídit práci přesčas.

Pečujete o děti a nevyhovuje vám pracovní doba?

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti.
Pokud máte dítě mladší 15 let a požádáte o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět vaší žádosti. Ovšem jen v případě, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Samozřejmě ale musíte počítat s nižší mzdou nebo platem úměrně k odpracovaným hodinám.

Zdroj informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Čtěte také:

Reklama