Počátkem září se školní třídy opět zaplní dětmi. V mnoha rodinách přitom vyvstane před rodiči staronová otázka: Kde a jak by měly jejich ratolesti trávit svůj volný čas? Je pro ně lepší, když budou většinou na přání rodičů „brousit“ světový jazyk v intenzivním kurzu, rozvíjet svůj talent ve výtvarném kroužku nebo zaplňovat prázdná políčka v rozvrhu hodin sportovními tréninky s vidinou uplatnění jako vrcholoví sportovci? Nebo existuje ještě jiná možnost? Ovšemže, říkají vedoucí různých dětských organizací, a spolků: Stačí se jen trochu porozhlédnout, informovat se o našich programech – a vybrat si.

Oproti kroužkům, které většinou rozvíjejí jen jednu část osobnosti, nabízejí sdružení dětí a mládeže něco navíc – společenství s důvěryhodnými vztahy, tedy dobrou partu vrstevníků, se kterými pod dohledem proškolených vedoucích mohou děti a mladí lidé nejen trávit volný čas, ale i:
- naučit se životní „pravidla hry“, tedy přebírat zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní, hrát týmově i vést ostatní,
- prostřednictvím širokého spektra činnosti rozvíjet univerzálně svou osobnost,
- setkat se s jiným typem dospělých než v rodině – vedoucími,
- při víkendových akcích i letních táborech prožít opravdová dobrodružství na rozdíl od virtuální reality pasivní zábavy.

Značnou část těchto sdružení lze přitom najít „pod jednou střechou“: Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) jich nyní zaštiťuje rovných 94. „Najděte svým dětem dobrý oddíl či klub – a darujete jim vstupenku do šťastného a kvalitního života, která se nedá ničím zaplatit. Jejich kamarádi a vedoucí budou jednou vašimi nejlepšími spojenci při výchově,“ poukazuje na jednu z předností takové volby oproti „obyčejnému“ zájmovému kroužku předseda ČRDM Pavel Trantina. ČRDM také připravila pro rodiče „Devatero rad při výběru mimoškolních aktivit“, které poskytuje praktický návod, jak s dítětem postupovat při hledání odpovídající náplně volného času.

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit …a jedna speciální navrch

1. Naslouchejte zájmům svého dítěte. Výběr mimoškolních aktivit by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem. Rodič se může poradit s učitelem, na co je dítě šikovné, k čemu má vlohy. Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny.
2. Důležitá je dobrá parta. Dítě by mělo mít kolem sebe dobrou partu vrstevníků, protože ti hrají při výběru zájmových činností velkou roli. Snažte se poznat kamarády svých dětí a mít přehled o tom, co dělají ve volném čase.
3. Nejdříve stačí ochutnat. Není neobvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší několik zájmových aktivit. Nelze mu proto vyčítat nestálost. Proměna zájmů dítěte je přirozená a souvisí s jeho vývojem.
4. Nemusíte mít nutně génia. Dítě, navzdory prokazatelnému talentu, do mimoškolních aktivit vysloveně nenuťte. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce dosáhnout úspěchů, hodně obětovat. Rodič by měl dítě spíše citlivě motivovat, pěstovat v něm zájem o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, než stresovaného, labilního génia.
5. Nechte své dítě užívat si dětství. Neorganizujte dítěti všechen volný čas a ponechte mu i pár hodin týdně na trochu „obyčejného lenošení“. Vhodné je naplnit dětem čas po dvě či tři odpoledne týdně a myslet na to, aby se i minimálně jednou za měsíc dostaly (třeba se svým oddílem) na víkend do přírody.
6. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti. Zdaleka ne každé dítě bude vrcholovým sportovcem nebo houslovým virtuosem. Rodiče si často přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni sami nedosáhli a promítají do svých dětí své nenaplněné sny a ambice. Pokud přitom nerespektují individualitu dítěte, jeho nadání a zájem, málokdy to vede ke skutečnému úspěchu. „Hra“ v dobrém oddíle, kde je organizována s výchovným cílem, naopak dá dítěti mnoho užitečných dovedností do praktického života.
7. Hledejte kontakty a reference. Ptejte se na reference o sdružení, oddíle či kroužku ve svém okolí – dobrá zkušenost někoho z okolí je nejlepším doporučením. Kontakty na sdružení dětí a mládeže najdete i na internetu, celostátně např. na
www.crdm.cz, www.bambibod.cz, v Brně na www.klubovny.cz a v Praze na www.mitkamjit.cz.
8. Vyžadujte zpětnou vazbu. Zajímejte se o činnost oddílu, klubu, souboru či kroužku, poznejte dobře jejich vedoucí – budou časem vašimi nejlepšími spojenci při výchově vašich potomků.
9. Myslete s předstihem i na prázdniny. Celoroční činnost v oddíle, který znáte, je nejlepší vstupenkou na letní tábor, který je vyvrcholením každého roku a jeho završením.

10. Rodina je rodina. Sdružení dětí a mládeže (ani střediska volného času se svými kroužky) nejsou místem, kde děti máte co nejčastěji „odkládat“. Rodinné zázemí a vzpomínky na pěkné chvíle strávené s rodiči, sourozenci či prarodiči nemůže nahradit nic.

Případné rozhodování ohledně takzvaných volnočasových aktivit jejich ratolestí možná tak trochu usnadnila některým rodičům ministryně školství Dana Kuchtová. Letos v březnu totiž udělila celkem 28 nestátním neziskovým organizacím pro léta 2007 až 2010 titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“; 18 z nich náleží k členským sdružením ČRDM. Udělením titulu stát vlastně garantuje činnost takto vybraných organizací před veřejností. Podle zástupce jedné z nich – Royal Rangers – Jana Holečka tak „začíná být vidět, že si špičky našeho státu uvědomují, že je potřeba pracovat s děckama a s mládeží i někde jinde než ve školách a v rodinách.“

Reklama