Thomayerova nemocnice v Praze je jedním za tří pracovišť v České republice, kde se ženy mohou objednat na nejmodernější trojdimenzionální vyšetření prsu. To je možné díky diagnostickému přístroji Hologic Dimensions 3D, který nemocnice pro své nově zrekonstruované mamologické oddělení získala. Umožňuje pořídit 3D obraz prsu. Ten zvyšuje úspěšnost v diagnostice nádorů prsu zejména u mladších pacientek s hutnou prsní žlázou. Podle primářky oddělení, s níž vám přinášíme rozhovor, tak vzrůstá procento záchytu karcinomu prsu v časném stadiu a snižuje se počet falešných nálezů.

Přístroj poskytuje obraz ve vysokém rozlišení, což umožní lékaři přesnější diagnózu. „Díky přístroji s přímou digitalizací se také výrazně zkrátí doba vyšetření pacientky, a můžeme tak vyšetřit vyšší počet žen,“ říká Dagmar Sečkařová, vedoucí lékařka mamologického oddělení.

„Thomayerova nemocnice se však nespecializuje pouze na diagnostiku. Zdejší tým složený z radiologa, mamodiagnostika, onkologa, chirurga a patologa poskytuje v rámci Komplexního onkologického centra (KOC) veškerou potřebnou péči. Jako jedno z mála center tak nabízíme při léčbě nádorů prsu komplexní léčbu zahrnující péči o pacienty od screeningu, přes diagnostiku, histopatologickou specifikaci a léčbu nádoru až po sledování pacientek po ukončení léčby,“ vysvětluje Jana Votrubová, primářka radiodiagnostického oddělení, pod nějž spadá i mamografické centrum.

MamografPaní primářko, čím přesně se vaše oddělení zabývá?
Jsme veliké oddělení s náročným nepřetržitým provozem. Vyšetřujeme jak pacienty hospitalizované v Thomayerově nemocnici, tak i ty ambulantní. Zajišťujeme klasická rentgenová skiagrafická a skiaskopická vyšetření dětí a dospělých, kompletní sonografická vyšetření (US) na 4 pracovištích včetně kontrastního US, vyšetření výpočetní tomografií (CT) a magnetické rezonance (MR). Rovněž provádíme nevaskulární intervenční metody. A samozřejmě tu máme i rozsáhlou mamografickou ambulanci, která prošla rekonstrukcí. Chtěli jsme pro naše pacientky zajistit důstojné prostředí, kde se budou cítit co možná nejlépe.

A mohou se k vám na mamografické vyšetření objednat i mimopražské pacientky?
Určitě, přijít může kdokoli. Vyšetřujeme jak pacientky ve screeningovém programu, tak pacientky v diagnostickém režimu. Screeningové vyšetření je určeno ženám od 40, respektive od 45 let věku, kdy je také jedenkrát za dva roky hrazeno pojišťovnou. U mladších pacientek upřednostňujeme sonografické vyšetření prsou. Co se bydliště týče, dojíždějí k nám zájemkyně nejen z Prahy, ale z celé republiky. I přesto si ale držíme krátkou objednací lhůtu, která je maximálně sedmidenní. V urgentních případech není problém provést vyšetření do druhého dne. Počty vyšetřených pacientek každoročně lehce rostou, což je moc dobře. S naším novým přístrojem jich nyní zvládneme vyšetřit ještě více.

Díky čemu je vyšetření novým přístrojem lepší a rychlejší?
Šetřit čas nám pomáhá snazší manipulace s přístrojem, který je zároveň i rychlejší. Přístroj je doplněn moderní vyhodnocovací stanicí se speciálním mamografickým softwarem, díky níž můžeme snímky lépe vyhodnocovat a různě proměřovat. To ale nejsou jeho jediné výhody. Hlavním přínosem je tomografické zobrazení prsu, které je zcela nové a unikátní. Umožňuje nám vidět žlázu v několika zvolených vrstvách, což zabraňuje překrývání jednotlivých struktur. Nepřehlednost hutné prsní žlázy na klasickém dvojrozměrném (2D) obraze nám znesnadňovala diagnostiku, jednotlivé struktury prsu se překrývaly. To bylo příčinou mnohdy opakovaných kontrol a doplňujících vyšetření. Pacientky také ocení šetrnější kompresi prsu při vyšetření, která pro ně bývá nepříjemná. Náš nový přístroj má speciální příjemně tvarované kompresní nástavce. A další výhodou je nepochybně také moderní přístroj na vakuovou biopsii, který je jeho součástí. Pokud se v prsu při vyšetření objeví podezřelé místo, je možné provést odběr malého vzorku z této tkáně v prsu mnohem šetrněji, než tomu bylo u starších přístrojů.

Kolik pacientek u vás biopsii absolvuje?
Jsou to tři až čtyři procenta ze všech vyšetřených žen, což odpovídá celkovému standardu. Odběr absolvují ty ženy, u nichž přístroj objeví mikrokalcifikace (pozn. red.: malinká zrníčka vápníku, která se vychytávají ve žlázových vývodech v místech, kde se buňky přestavují z fyziologické podoby do podoby postupně se zhoubně zvrhávajících buněk), nebo podezřelé ložisko. Je pak třeba zjistit, zda je ložisko zhoubné, či ne. Odebraný vzorek tkáně posíláme k histopatologickému vyšetření. Případná léčba pak závisí na souhrnu faktorů, jako jsou histologický typ a vyzrálost nádoru, jeho stadium, místo, kde je lokalizovaný, a stav lymfatický uzlin ve spádových oblastech, především v podpaží. Nejdůležitější je najít případná ložiska v raném stadiu, což se nám daří stále častěji. Přispívá k tomu nejen kvalitní přístrojové vybavení a dlouholeté zkušenosti našich mamodiagnostiků, ale i zvyšující se zájem žen o preventivní vyšetření. Malé nádory jsou pak léčitelné téměř ve sto procentech případů.

Čtěte také:

Reklama