ozp

Nový produkt Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) – nonstop bezplatná asistenční služba – chce tuto odbornou pomoc suplovat a navíc přináší klientům zařazeným do tohoto pilotního projektu řadu výhod.

Neocenitelnou devizou asistenční služby je osobní přístup ke klientům a vyšší standard poskytovaných služeb.

Asistenční služba OZP:

 • rozšiřuje nabídku mimořádných výhod pojištěncům OZP
 • pomáhá v otázkách či nejasnostech s poskytováním zdravotní péče
 • posiluje postavení klienta v současném systému zdravotnictví

V rámci programu Asistenční služba OZP pojišťovna především nabízí:

 • konzultační a poradenskou službu pro řešení vašeho zdravotního stavu
 • úsporu vašeho času využitím objednávkového systému v rámci vybrané sítě smluvních zdravotních zařízení
 • profesionální péče kvalifikovaných odborníků
 • komplexní a včasné informace ze všech oblastí veřejného zdravotního pojištění
 • záruku špičkové odborné péče ve vybrané síti smluvních zdravotnických zařízení
 • poradenství v oblasti klasické i alternativní léčby
 • poradenství při pochybnostech o způsobu a účinnosti léčby
 • doplňkové programy pro posílení vašeho zdraví

V pilotním projektu je služba bezplatná a je k dispozici 24 hodin denně. Pokud budete Asistenční služby OZP využívat, nebudete muset měnit ani svého lékaře ani zdravotnické zařízení, které navštěvujete. Volba zůstane na vás.

V první etapě nabízí OZP program asistenční služby v oblasti hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji. Zde totiž v současné době žije nejvíc pojištěnců OZP a je zde i více smluvních zdravotních zařízení, které lépe splňují podmínky pro výkon asistenční služby.

V dalších etapách projektu pak OZP plánuje rozšíření této služby, doplněné o širší nabídku, i do ostatních regionů České republiky.

„Asistenční služba nenahrazuje ani rychlou záchrannou službu, ani práci zdravotnických zařízení,“ vysvětluje generální ředitel OZP Ladislav Friedrich. „Je to jedna ze služeb, kterými chceme podpořit kladný přístup klientů ke zdravotnictví.“

ozpV souvislosti se zaváděním projektu Asistenční služby OZP už bylo osloveno 50 tisíc klientů, z toho se jich zaregistrovalo už osm tisíc. OZP navázala smluvní spolupráci s přibližně 70 zdravotnickými zařízeními. Nyní se pojišťovna chystá oslovit další klienty a chce rozšířit i síť smluvních partnerů a svou nabídku hodlá realizovat i v dalších regionech republiky.

Na Odborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se mohou klienti obracet nonstop 24 hodin, na infolince: 261 105 555.