Internet je pomocník nás všech. Slouží k získávání a výměně informací, ale i pro zábavu a komunikaci. Je součástí moderní společnosti. Právě jeho rozšířenost ale nabízí mnohá rizika, a to zejména pro děti. V Evropské Unii už nyní fungují projekty pod názvem Safer Internet a Safer Internet Plus zaměřené na zvyšování povědomí o možných hrozbách Internetu.

Jaké ohrožení se týká našich dětí? 

Odpovědí je statistika zpracovaná v SAFT Gross-European Survey. Podle ní se 14 % dětí setkalo s někým, koho potkaly prostřednictvím Internetu. Tuto skutěčnost u svých dětí ale připouští jen 4 % rodičů. 44 % dětí, které surfují po Internetu navštívilo pornografické stránky. 30 % dětí také vidělo stránky obsahující násilí, zatímco tuto možnost připouští jen 15 % rodičů.

Internet může být a také je prostředníkem pro šíření pornografie, násilí, rasismu a dalších sociálně patologických jevů.

V rámci projektu Bezpečnější Internet vznikly i u nás programy za podpory Evropské Unie, které mají za cíl zvýšit povědomí českých uživatelů Internetu, zejména dětí, učitelů a rodičů o možných hrozbách. Bylo také vypracováno desatero bezpečného Internetu pro rodiče, které by mělo pomoci ochránit vaše děti před negativním působením některých webových stránek.

Deset pravidel pro bezpečné soužití rodičů, dětí a internetu. 

1. Poznávejte internet spolu s dětmi
Buďte jedním ze zdrojů poznání internetu pro své dítě. Pro rodiče i děti je prospěšné, když poznávají internet spolu. Pokuste se nalézt stránky, které jsou zajímavé a zábavné. Možná spolu najdete pozitivní vztah k bádání na internetu, který vám nadále usnadní sdílet kladné i záporné zkušenosti.

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu
Pokuste se dohodnout s dítětem jasná pravidla – zde jsou některé tipy jak začít:
- Používání osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail)
- Jak se chovat k ostatním na internetu (chat, e-mail, výměnné zprávy)
- Jaké druhy webových stránek jsou dobré a které jsou ty špatné

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů
Dospělí si musí uvědomit, že také mnoho webových stránek pro děti požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Je důležité uvědomit si kdy, kde a jaké osobní informace je možné prozradit. Základním pravidlem může být, že dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon nebo fotku bez vašeho souhlasu.

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“
Dospělí by měli chápat, že internet může být dobrým místem pro vzájemné poznání dětí a nalézaní nových přátel. Je ovšem důležité, aby děti nechodily samy na schůzky s cizími lidmi, které poznaly na internetu, bez vědomí a doprovodu dospělých nebo přátel, kterým důvěřují. Tím se vyhnete možným nepříjemným překvapením. V každém případě by rodiče měli předem takovou schůzku povolit.

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu
Většina dětí užívá internet ke zlepšení a obohacení svých školních znalostí a osobních zájmů. Uživatelé sítě si ovšem musí uvědomit, že ne všechny informace tam jsou správné. Naučte své děti jak získané informace ověřovat porovnáním alternativních zdrojů na stejné téma.

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte
Děti se mohou náhodou dostat na webové stránky určené dospělým. Pokud dítě úmyslně vyhledává takové stránky, uvědomte si, že je pro ně přirozené být zvídavé. Zkuste to využít k rozhovoru o takovém obsahu a zkuste s ním dohodnout pravidla podobného chování. Držte se reality při hodnocení, jak vaše dítě využívá internet.

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný
Je důležité, abychom všichni přijali zodpovědnost za obsah webu a ohlásili materiál, který považujeme za ilegální. Tím pomůžeme předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie, pokusy lákat děti prostřednictvím chatů, e-mailů nebo výměnných zpráv.

8. Posilujte dodržování netikety
Netiketa (netiquette) je soubor neformálních pravidel chování na internetu. Stejně jako v každodenním životě, i zde existují neformální etická pravidla, jak se chovat k ostatním. Zahrnují zdvořilost, mluvit spisovně, nekřičet a neobtěžovat ostatní. Děti, stejně jako dospělí, by neměly číst cizí poštu a měly by respektovat autorská práva.

9. Poznávejte, jak dítě používá internet
Je potřeba vědět, jak se vaše dítě chová na internetu a co preferuje proto, abyste ho byli schopni vést. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá. Také získání technických dovedností vám usnadní přijímat správná rozhodnutí ohledně užívání internetu vaším dítětem.

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými
Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvědavé a odhalovaly všechny možnosti, které internet poskytuje.

Linka bezpečí připravuje nový projekt

Také česká Linka bezpečí připravuje projekt Czech safer Internet Help Line. Jeho cílem je vytvoření tří specializovaných pracovišť. Jejich pracovníci budou vyškoleni k tomu, aby byli schopni podat dětem a mladistvým relevantní návod, jak mají se závadnými informacemi naložit a jak je „vnitřně zpracovat“.

Zdroj: www.saferinternet.cz.                                                     
tisková konference Linky bezpečí

Hlídáte nějak, kde se vaše děti na internetu pohybují? Dala jste jim nějaké pokyny pro práci s osobními daty? Je riziko pohybu dětí na internetu přeceňované nebo podceňované? 

Reklama