„Dnešní den je jako zrnko písku v řece dějin. Vydejte se s námi od pramenů dávné minulosti až k vírům a peřejím moderní doby.“

Jakou knížku vám chceme doporučit?

5acf3b3201ff1obrazek.pngMalované dějiny Evropy volně navazují na populární kreslený seriál Obrázky z českých dějin a pověstí, který začal vycházet už v 70. letech v časopisu Mateřídouška. V nové knížce děti opět naleznou 80 krátkých komiksových příběhů – a v nich se podívají do zákulisí evropských dějin od pravěku až po dnešek. Společně navštívíme nejdůležitější mezníky ve vývoji našeho kontinentu a budeme se ptát, odkud vyrostly kořeny evropské civilizace. Poznáme odvahu a vynalézavost dávných lovců a dozvíme se, že v Evropě vznikly nejstarší hudební nástroje na naší planetě a pes se tady stal přítelem člověka. S pochodněmi v rukou sestoupíme do hlubokých jeskyní a spatříme vrchol světového umění starý 17 tisíc let. Poznáme těžký úděl prvních evropských zemědělců i slávu starověkých králů a hrdinů, uneseme princeznu Európu na Krétu a postavíme labyrint pro Minotaura. Podíváme se na první Olympiádu, pak si odskočíme do Itálie k Pythagorovi a Archimedovi, a zpátky do Řecka – k výrobci nejstarších počítačů na světě…
Trochu vážně a trochu s nadsázkou se zamyslíme nad nejednou otázkou. Proč se zhroutila vyspělá Římská říše, a odkud se vzali všichni ti barbaři – Germáni, Slovani a Maďaři…? Proč v Evropě zvítězilo křesťanství? A jak je možné, že nejvyspělejší civilizace středověku nakonec prohrály závod se zdánlivě chudou a zaostalou Evropou? Proč se Rusko stále znovu odvrací od Evropy k východu? Odkud pocházejí slova, zvyky a tradice, které jsou dnes společné pro všechny evropské národy?
Podívejte se s námi ke dvoru Ludvíka XIV., do dílny, kde se rodí parní stroj, i do světničky v Badenu, kde hluchý Beethoven zrovna skládá evropskou hymnu. V posledních příbězích se rozhlédneme i z kulometné věže Berlínské zdi, pak sestoupíme do podzemí k největšímu urychlovači světa, a nakonec se v Bruselu pokusíme zúřadovat Říši EUropejskou.

Malované dějiny Evropy jsou určeny pro děti od 10 let, s hlavním zacílením na 5. až 7. třídu. Knihu lze doporučit jako doplňkovou pomůcku pro výuku vlastivědy a dějepisu.

Autor: Ondřej Müller, Vít Haškovec
Ilustrátor: kolektiv
Nakladatelství: Albatros.

Více na www.albatrosmedia.cz
 


 

Reklama