Pohybujete se v oboru porodnictví? Pak byste měla v dubnu letošního roku navštívit 3. ročník konference porodních asistentek, pořádaný zlínskou Fakultou humanitních studií. Je určen profesionálním porodním asistentkám, studentkám porodní asistence, vyučujícím porodní asistence na všech vzdělávacích ústavech v České i Slovenské republice, i pro střední zdravotnické školy z Moravy a dětské sestry z praxe.

 

Účast na kongresu, který proběhne 30. dubna, již v tuto chvíli přislíbila řada osobností světové porodní asistence.
„V letošním roce jsme pozvali a doufáme, že přijmou naše pozvání na kongres například naše kolegyně z Finska, Belgie, Německa a jako již tradičně i ze Slovenska. V tuto chvíli počítáme s účastí například Barbary Kosfeld, která má svou privátní praxi porodní asistence v Německu,“ říká organizátorka kongresu Jana Křemenová.

 

„Kongres bude zasvěcen tématu Pohledy na porod. Na kongresu vystoupí i Eva Labusová se svým pohledem na porod očima psychologa. Dalším pozvaným hostem je JUDr. Ondřej Dostál, který účastníky kongresu zasvětí do problematiky porodu z právního hlediska. Název tématu byl záměrně zvolen ještě z jednoho důvodu. Naším hlavním cílem je ukázat veřejnosti, že za zrozením nového života nestojí sám lékař, ale tým lidí. Zejména pak tvrdá práce porodních asistentek, které nejenže vedou porodní kurzy a připravují rodiče na jejich nastávající zodpovědnou úlohu, ale hlavně většinou i samy děti přivedou na svět. Lékař v tomto případě má supervizi, konzultuje s porodní asistentkou  průběh porodu,“ vysvětluje Jana Křemenová. 

Reklama