Rakovina prostaty je v České republice nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů. Počet nemocných navíc každým rokem stoupá. Protože ženy se dle výzkumů (jeden z výzkum probíhal i na našich stránkách) podílejí na péči o zdraví svých partnerů, víme, že toto téma nude zajímat i vás. Přinášíme vám rozhovor s odborníkem, který nám odpověděl na několik zajímavých dotazů. Na naše otázky odpovídal MUDr. Otakar Čapoun.

prostata

Máme v rodině muže, kterému aktuálně diagnostikovali rakoviny prostaty v počátečním stádiu, jaká všechna vyšetření by měl absolvovat?
Rozsah dalšího vyšetřování závisí hlavně na agresivitě nádoru. To je možné zjistit na základě zprávy z histologie, podle klinického vyšetření (pohmatem prostaty) a hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. U málo agresivní formy není další vyšetřování nutné, protože riziko metastáz je obvykle nižší než 1 %. U středního nebo vysokého rizika je před případnou radikální léčbou doplněno zobrazení břišních orgánů a mízních uzlin pomocí CT (tzv. „tunel“) a vyšetření kostí pomocí scintigrafie. Obě vyšetření jsou spíše jen časově náročné, vždy se podává do žíly aktivní látka, která pomáhá zobrazení případných metastáz. Tato vyšetření indikuje lékař, který nádor diagnostikoval, na základě doporučení odborných společností. 

Jak často?
Výše zmíněná vyšetření jsou v případě počátečního stádia indikována pouze v době diagnózy. Další se opakují až v případě podezření na návrat onemocnění po radikální léčbě (tzv. recidivě). U pokročilého nebo metastatického nádoru je situace složitější, ale většinou se CT i scintigrafie opakuje při zhoršení klinického stavu nebo některého z laboratorních parametrů. Vyšetření je také vhodné zopakovat, pokud by výsledek mohl napomoci v rozhodování o dalším postupu (např. před odesláním pacienta na onkologii apod.)

Je v úplném počátku tato rakovina léčitelná? Může se úplně uzdravit?
Ano, výsledky radikální léčby v počátečním stádiu rakoviny prostaty jsou vynikající. Pravděpodobnost vyléčení závisí opět na výše zmíněných stupních agresivity (například 10 let po radikální operaci málo nebo středně rizikového nádoru prostaty přežívá až 98 % pacientů).

K jakému odborníkovi by měl chodit? K urologovi nebo k onkologovi?
Na tuto otázku odpoví jinak urolog a jinak onkolog. Urologové se obecně přiklánějí k tomu, aby po radikální operaci chodil pacient dále na kontroly k operatérovi nebo k obvodnímu urologovi. Po ozařování pacient zůstává většinou na onkologickém pracovišti, které umí také lépe řešit komplikace, které vyplývají z aplikovaného záření. U pacientů s metastázami je však situace nepřehledná. Urologická pracoviště vyššího typu, například při fakultních nemocnicích, jsou většinou schopná zajistit veškerou péči a mají také specializované ambulance, ve kterých jsou pacienti léčeni na odborné úrovni srovnatelné s onkologickými pracovišti. Pacienti, které diagnostikuje obvodní urolog, pak většinou přechází do péče onkologů. Ideální je však, aby péče o pacienta s karcinomem prostaty probíhala „společnými silami“ nejen urologů a onkologů, ale také odborníků na léčbu bolesti, rehabilitaci, psychologů apod.

Pokud k urologovi, kdy by měl péči převzít onkolog?
Předání pacienta závisí opět na typu urologického pracoviště, jak je zmíněno v předchozí odpovědi. Pokud pacient dochází na urologickou kliniku s odbornou uroonkologickou ambulancí, většinou je odeslán až v době, kdy je indikována chemoterapie. Výhodou těchto pracovišť je ale možnost kdykoliv konzultovat pacientův stav s onkologem, který může přinést do péče o pacienta jiný pohled a navrhnout tak další léčebné nebo podpůrné postupy.    

Jaké jsou v současnosti moderní metody léčby?
Tato otázka je nesmírně složitá. Moderním postupem je například pouhé aktivní sledování málo agresivního karcinomu prostaty, kdy je radikální léčba zvolena například až za několik let při zhoršení nálezu. Cílem je zachování kvality života pacienta bez hrozby horších onkologických výsledků. V operační léčbě se uplatňují laparoskopické a robotické přístupy, které přispívají k rychlejší rekonvalescenci pacienta a např. dřívějšímu návratu k denním aktivitám nebo do zaměstnání. Ozařovací systémy včetně tolik diskutovaného záření pomocí protonů doznaly obrovského vývoje a jsou spojeny s mírnějšími nežádoucími účinky. Nové hormonální léky (abirateron nebo enzalutamid) naprosto změnily pohled na léčbu pokročilého nádoru včetně těch pacientů, u kterých dojde k dalšímu zhoršení po chemoterapii. Brzo budou k dispozici i pro pacienty, kteří jsou k chemoterapii již indikováni, ale mohlo by pomocí těchto léků dojít ještě k jejímu oddálení. Také nové léky na podporu kostní hmoty u metastáz do kostí přispívají k vyšší kvalitě života, zmírnění bolesti a oddálení do vzniku závažných komplikací.

MUDr. Otakar ČapounOdpovídal: MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
MUDr. Otrakar Čapoun v roce 2005 promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2005 působí jako lékař Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na 1. LF UK v Praze a podílí se na výuce. V roce 2012 získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru urologie (atestace). V roce 2012 složil písemný a ústní test EBU (European Board of Urology), Brusel (titul FEBU). Je členem České urologické společnosti, Evropské urologické společnosti, Evropské endourologické společnosti. Od roku 2008 je spoluřešitelem čtyř klinických studií pro metastatický karcinom prostaty. Od roku 2011 je spoluřešitelem grantových projektů „Nové nádorové biomarkery u vybraných onkologických onemocnění“, „Detekce cirkulujících nádorových buněk u karcinomu prostaty“ a „Využití mikro RNA, mRNA a volné DNA v diagnostice karcinomu močového měchýře“. Aktivně se účastní odborných a vzdělávacích akcí.

Webový rádce pacientů s rakovinou prostaty: Vytvořený předními odborníky

Nejen chybějící informace, ale i mnoho mýtů, které rakovinu prostaty často doprovází a u pacientů vyvolávají zbytečné obavy, stres a spoustu nezodpovězených otázek – to vše vedlo ke vzniku webového multimediálního průvodce Online klinika pro onkologii prostaty. „Ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější,“ uvedla MUDr. Marcela Koudelková, senior manažer projektu online kliniky. Online klinika pro onkologii prostaty je určena pro všechny pacienty, kteří trpí rakovinou prostaty, ať už v jakémkoliv stádiu. Informace zde ovšem naleznou také rodiny a blízcí nemocných. Portál komunikuje s pacientem především pomocí videí, takže je srozumitelný obsahově i slovníkem. V případě dotazů je možnost se ptát v komentářích na konci každé lekce. Každý pacient se na portál nejdříve zaregistruje a pak již dostává jasné instrukce, které jsou mu postupně předkládány.

Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org.

Čtěte naše články:

Reklama