Očkovací kalendář pro dospělé u nás existuje sedm let. Jeho využití je však minimální. Zatímco očkování kojenců je relativně běžnou záležitostí, dospělí se nechávají očkovat jen zřídka. Přitom vakcinologové doporučují v dospělosti ochranu minimálně proti 15 nemocem.

„Očkování v dětství není celoživotní. Dětské infekce se proto mohou objevit i u dospělých, zvláště pak u seniorů. S věkem totiž klesá imunita. Zatímco kolem 20.-30. roku věku je imunitní odpověď organismu vysoká a výskyt infekčních onemocnění je naopak nejnižší, obranyschopnost šedesátníka se dá srovnat s obranyschopností kojenců,“ upozorňuje profesor Roman Chlíbek z katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Injection

Podle odborníků na vakcinaci dospělí nevnímají očkování jako samozřejmou součást péče o své zdraví. S přechodem od pediatra k všeobecnému praktickému lékaři se výrazně snižuje frekvence preventivních prohlídek, a to přestože máme nárok na bezplatnou preventivní prohlídku každé dva roky. „Dospělí navštěvují svého lékaře obvykle jen při závažnějších potížích. Zároveň jejich vůli k vakcinaci může snižovat minimální úhrada očkování ze zdravotního pojištění,“ domnívá se epidemiolog.

Očkování těhotných jako ochrana novorozeňat

Za posledních 10 let přibyla více než dvacítka nových vakcín. Mají snižovat profesní rizika, efektivněji chránit chronicky nemocné nebo rodiny s malými dětmi. Zajímavostí je pak očkování těhotných žen proti pertusi neboli černému kašli. „Cílem je především chránit novorozence díky imunitě matky a přenosu mateřských protilátek na novorozence v době, kdy ještě není možné očkovat děti samotné,“ vysvětluje profesor Chlíbek. Národní imunizační komise doporučila v prosinci 2015 aplikovat vakcínu ideálně ve třetím trimestru těhotenství (mezi 28. – 36. týdnem těhotenství).

Novinkou je pak i očkování seniorů nad 65 let proti pneumokokovým onemocněním s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. V některých evropských zemích dosahuje proočkovanost v této věkové kategorii více než 50 % (např. Německo 50 %, Velká Británie 75 %). V Česku byla vloni pouhé 1 %, které tvořili senioři žijící ve společných zařízeních, tedy očkovaní povinně. Bakterie pneumokoka je nejčastějším původcem vzniku pneumonie neboli zápalu plic. Celosvětově mu každoročně podlehne 600 – 800 tisíc lidí. Riziko stoupá s věkem a studie ukazují, že nejohroženější skupinou jsou právě senioři nad 65 let. Riziko vzniku pneumokokového zápalu plic je 14x vyšší právě u těchto seniorů než u ostatní populace!

Seniorům jedna vakcína nestačí

V současnosti mají senioři možnost očkování proti pneumokokům dvěma vakcínami. „Ty však nejsou totožné, ale vzájemně se doplňují. Optimální možnou ochranu tedy poskytují vakcíny společně v kombinaci,“ doporučuje profesor Chlíbek. Kombinace dvou vakcín stojí zhruba 2 000 Kč. Zdravotní pojišťovny seniorům připívají cca 500 Kč, což je plná cena pro levnější z doporučovaných vakcín.

Pojišťovny přispívají, ale jen částečně

Úhradu očkování upravuje zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška MZ (537/2006 sb.) o očkování proti infekčním nemocem. S různými podmínkami a různým skupinám dospělých tak zdravotní systém přispívá na ochranu proti tetanu, chřipce, pneumokokovým infekcím a vzteklině.

Řada zdravotních pojišťoven pak svým klientům přispívá z tzv. preventivních fondů. Je však na každém člověku, jakým způsobem tento příspěvek využije. VZP například nabízí svým dospělým klientům:

  • 500 Kč na pohybové aktivity či sestavení jídelníčku od odborníka s cílem předcházet srdečně-cévním onemocněním.
  • 2 500 Kč na odvykací kúru pro závislé na tabáku.
  • Až 500 Kč na očkování, například na vakcíny proti klíšťové encefalitidě, žloutence, meningitidě nebo chřipce (do 65 let, poté ze zákona plná úhrada).

Jako hrazené povinné očkování dospělých lze u nás označit pouze ochranu proti pneumokokovým infekcím a tetanu. Právě proti nim jsou totiž očkováni senioři žijící v LDN, domovech důchodců apod. Senioři se pak za přispění pojišťoven mohou nechat dobrovolně očkovat proti chřipce a pneumokokovým onemocněním. Všichni dospělí dostanou zdarma vakcínu proti tetanu a vzteklině, a to v případě poranění. Mimo tato standardní pravidla může stát hradit zvláštní a mimořádná očkování (např. proti žloutence typu A či B, vzteklině apod.).

Reklama