Jarní sluneční paprsky nezačínají hladit jen naše tváře, ale i naše zahrádky. Smutné, šedivé záhony se co chvíli začnou probouzet ze zimního spánku a nám se opět naskytne ten úžasný pohled na rozkvetlou zahradu, hrající všemi barvami.

Na kytičky, na sazenice i na stromy asi myslí každý správný zahrádkář, ale nezapomeňte, že vaši péči potřebuje i trávník. Tráva, o kterou se nikdo nestará, může totiž ve finále zkazit celkový dojem vaší, jinak dokonalé zahrady.

Není trávník jako trávník
Pamatujte, že trávníky jsou zakládány na mnoho let, proto musí obsahovat co nejvytrvalejší traviny, které jsou v souladu s daným prostředím.
Trávníky lze dělit na intenzivní – okrasné, rekreační, a extenzivní - užitkové.
Okrasný trávník je na kosení náročný (kosí se 6x–20x ročně), má minimum plevelů (po chemických zásazích), vyžaduje intenzivní hnojení a zavlažovaní.

Extenzivní a užitkový trávník vyžaduje daleko méně péče. Kosí se pouze 2-3x ročně a ani hnojení, či zavlažování není nutné. Po estetické stránce se však s trávníkem okrasným nedá srovnat.

Okrasný trávník na vaší zahrádce
Na okrasném trávníku převládají odrůdy travin, které jsou celoročně intenzivně zelené. Příprava stanoviště pro tento trávník je proto samo o sobě zásadním a rozhodujícím momentem, který kvalitu vlastního trávníku z velké části předurčuje.

Na jaře začínáme s mechanickou úpravou a zpracováním terénu: (rytí, vláčení, odplevelení svrchní vrstvy půdy, zásobení živinami), půdu necháme slehnout několik týdnů.

Během druhé poloviny dubna a v průběhu první poloviny května stejnoměrně osejeme připravenou plochu. Po rozhození travní směsi jej hráběmi lehce zasekáme železnými hráběmi, lehce přehrabeme a povrch utužíme válcem nebo utužíme širokým prknem. Následují mírné ale časté zálivky či mlžení – ZEMINA NESMÍ PŘESCHNOUT. Vzešlý porost pak poprvé ošetříme opět uválením, což napomáhá odnožování trav. První sekání provedeme nepříliš nízko a zásadně jen ostrým nástrojem, který nepotrhá pletivo mladých travin.


Optimální půda pro trávníky
Hlinito–písčitá půda, která je pro krásný a zdravý růst trávy jako stvořená.
Nezapomínejte, že půda má být vzdušná, pórovitá, s vyšším, zhruba 5% obsahem humusu. Půdní reakce se doporučuje mírně kyselá (pH 5,5-6,5).
Pro trávník je rozhodující svrchní vrstva půdy v tloušťce do dvaceti centimetrů, zbavená nesourodých materiálů a kořenů plevelných vytrvalých rostlin.

Jak na starší trávník?
Jarní ošetření již dříve založených a starších trávníků spočívá v jeho mechanickém vyčištění hráběmi od spadaného a navátého listí. Po zimě může být půda trávníku přesycena vodou, a navíc střídání plusových a minusových teplot ovlivňuje stav jemných kořínků.

V takovém případě je nutné trávník přiválet. Srovná se tím nejen jeho povrch, ale zvýší se i odpařování vody.

Důležité je i - zejména pod rekreačním trávníkem, půdu provzdušnit.
Jen tak může probíhat odnožování a hlubší zakořeňování trav, protože k provzdušněným kořenům se dostane více živin, voda lépe prosakuje a půda se rychleji otepluje.Trávník pak nádherně houstne.

Jarní hnojení je častým kosením samozřejmou nutností. Podvyživené trávy se vyčerpávají, špatně konkurují jiným rostlinám. Druh hnojiva je určen funkcí a druhem trávníku. Chybu neuděláme, když v dubnu rozhodíme rovnoměrně rychleji rozpustné dusíkaté hnojivo v ledkové formě a zhruba za měsíc speciální plné hnojivo – vždy zhruba 1-2 kg na 100 m2.

Zde platí zásada: hnojíme raději častěji a v menších dávkách než občas v dávkách silných!

Bohužel, neroste nám díky naší péči výborně jen trávník, ale roste i plevel. Zbavujeme se ho mechanicky vydloubáváním a včasným kosením. Většího efektu však dosáhneme při použití chemických postřiků. Pokud už na jaře nastanou horka, dbáme na pravidelnou a dostatečnou zálivku (při slunečných dnech a teplotě nad 25 °C provádíme zálivku vždy ráno a večer).
Celoroční koloběh pokračuje zejména kosením, vyhrabáváním trávy (i když je používán sběrač u motorové sekačky), zavlažováním a hnojením. Ostatní zásahy, jako válení, prořezávání, provzdušňování, se provádějí v podstatě jen dvakrát ročně: na jaře a na podzim.

Víte, že: Trávníky od jara do zimy snižují prašnost prostředí?

A jaký trávník máte na své zahrádce vy? Věnujete se mu stejně jako květinám a nebo zastáváte názor, že trávník nepotřebuje žádnou speciální péči?

Zdroj: www.obi.cz

 

Reklama