V zahradě kostela Panny Marie pod řetězem, který je odedávna baštou johanitů, roste zcela nekřesťanský symbol - fíkovník. Kde se tu vzal a jaký je jeho význam, zjistíte v následujícím článku...

 

fik

„Mezi stromy jsem posvátným fíkovníkem. Život je věčný strom s kořeny v nebi a větvemi dole. Posvátné chvalozpěvy jsou jeho listovím. Větvemi sahá tento strom k nebi i k zemi. Jeho mízou jsou tři vlastnosti Přírody. Jeho kořeny pronikají k lidskému srdci a podněcují vznik činů dobrých i zlých."
- Kršna v eposu Mahábhárata

Kde se vzal uprostřed zahrady křesťanského chrámu s nejprůkaznější katolickou orientací fíkovník? Možná si kladete obdobnou otázku. Ne, nejde o nějakou sabotáž či pokus o znesvěcení. Fíkovník sem zasadil na sklonku šedesátých let Karel Vilém Horký (1909 až 1992), člen maltézského řádového konventu.

Tento mimořádně nadaný duchovní se zajímal také o arabistiku, kterou dokonce studoval na Filosofické fakultě University Karlovy, a zde nejspíš pramení i jeho zájem o různá náboženství. Rostlinku fíkovníku mu dovezli až z Palestiny.

Křesťanská půda fíkovník nechce

Možná si řeknete: Láry fáry, babské povídačky, kytka jako kytka. Pozoruhodné ale je, že fíkovník křesťanská půda, prosycená mnohými obřady z doby, kdy zahrada před kostelem bývala sama chrámem (viz níže), nejprve vůbec nechtěla pojmout. Jeho život byl několikráte zmařen a musel být znovu vysazován. Zvláštní, nemyslíte?

Kostel Panny Marie pod Řetězem

Najdete ho nedaleko Karlova mostu na Malé straně, mezi ulicemi Saská, Lázeňská a Velkopřevorským náměstím, kde se nachází komenda johanitů, kterou roku 1169 založil král Václav II. Původní gotický kostel byl 8. května roku 1420 vypálen husity, zbyly z něj jen dvě masívní věže u vstupního portálu. Až v roce 1519 byla zahájena oprava kostela renesanční přístavbou v bývalé sakristii. Původní loď chrámu obnovena nebyla a vznikla tak mezi věžemi a novým kostelem proluka, která se později stala zahradou.

Jméno kostela odkazuje na bránu do klášterního dvora, která byla uzavíraná údajně zlatým řetězem.

Zdroje

Reklama