Zahrada Jana Josefa z Vrby, nejvyššího purkrabího Pražského hradu, je protkána antickými symboly. Kde se tu vzaly a co vlastně znamenají, to se dozvíte v našem článku z úst autora publikace Skryté symboly pražských zahrad.

zahrada

Jan Josef hrabě z Vrtby (1669-1734) byl nejvyšším purkrabím Pražského hradu. Tento racionálně uvažující císařský úředník nebyl jen skvělým politikem, ale i člověkem s velkou dávkou citu pro estetiku. Snad proto se rozhodl realizovat v letech 1715 až 1725 na úpatí Petřína zahradní skvost, který můžeme právem považovat za nejvýznamnější a nejkrásnější barokní zahradu italského typu severně od Alp. Spolupracoval na ní s takovými jmény, jako byli architekt František Maxmilián Kaňka, sochař Matyáš Bernard Braun a malíř Václav Vavřinec Reiner. A právě tito umělci a zasvěcenci vdechli zahradě magickou duši...

Kde zahradu najdete

Do zahrady se dostanete průchodem domu v Karmelitské ulici č. p. 25. Při procházce Prahou ji nemůžete minout, neboť na domě je zlatý nápis „Vrtbovská zahrada“.

vrtbovska

Symbolika Vrtbovské zahrady

Čtyři výškové úrovně zahrady lze chápat jako čtyři stádia duchovního vývoje jedince. Jsou zde také zastoupeny čtyři základní alchymické živly (oheň, voda, země, vzduch) jak v symbolech antických božstev, ale současně také jako prostředek maximální duchovní koncentrace, zklidnění mysli, hlubokého splynutí s Přírodou a změněného stavu vědomí.

Dimenze Vrtbovské zahrady nejsou odvozeny jen z proporcí lidského těla, které je základem pro antické umění, ale též z naléhavých potřeb lidské duše, vedoucích člověka k harmonii a rovnováze. Plasticita scenérie, střední světla a stíny, odraz malé plochy jinak neklidného vodního prvku - to vše je vyjádřením významných duchovních proměn, které zahrada nabízí.

Atlás

Snad nejvýznamnějším symbolem této zahrady je socha Atlanta s globem, umístěná nad vstupní branou. Atlás, syn Titánův, byl svědkem vzniku vesmíru a zrodu celého světa materiálního i duchovního, byl jeho tvůrčí silou. Je otcem Pléiad, Hesperidek i nymfy Kalypsó. Ve všech případech jde o symboly v astrologii, alchymii a magii velice mocné. Atlás znal všechna tajemství, i ta největší ukrytá na dně mořských hlubin. Byl vládcem bájné Atlantidy. Při jejím zániku unikl a stal se spojencem boha Krona a Titánů v boji proti Olympu. Za účast v této revoltě byl novým vládcem bohů Diem odsouzen k věčnému břemeni, nést na svých bedrech nebeskou klenbu a zeměkouli. Jeho příběh je ideovým i alchymickým prologem celé rajské zahrady hraběte z Vrtby.

Jupiter a Junona

Sochy stojí na balustrádě (zábradlí) schodiště. Jupiter je bůh jasného nebe a vesmíru, jeho choť Junona, překrásná královna bohů, zasahovala stejně jako její manžel do všech oblastí lidského života. Potrestala Tróju za to, že princ Paris náležitě neocenil její ženský půvab - jejími atributy byl páv, husa, kukačka (představuje je voliéra ve Vrtbovské zahradě) a granátové jablko.

Dyonýsos a Cerés

Nacházejí se v sale terreně (zahradní sál u vstupu do budovy) a představují plodnost, setbu, úrodu a sklizeň. Cerés nás vede ještě dál, až k mystériím egyptské Eset a Isis - mocné vládkyni magie a alchymie. Dceru Cerés Prosperitu unesl bůh Pluto a ona pak žila dvě třetiny roku s matkou na obloze a třetinu roku ve Stínu se svým manželem.

Atalanté

Na terase stojící Atalanté se zdánlivě vymyká kosmografickému obrazu zahrady antických symbolů. Zdá se mi, že je varováním před přílišnou pýchou, sebevědomím. Za to, že spolu s manželem znesvětili Diův dvůr, byli oba proměněni ve lvy.

Nymfy

Plastiky Nymf v nikách horní zdi symbolizují vodní živel, který byl původně v zahradě zastoupen přímo. Jsou to polobohyně oživující přírodu. Tři tisíce Nymf oživovalo moře, jiné jezera, prameny, řeky, bystřiny, zřídla a horské masivy, lesy i jednotlivé stromy. Jsou výrazem jakési těkavosti, prchavého půvabu, erotiky, dovádivosti smyslů i jejich klamu.

Zdroje

Použity byly citáty z knihy SKRYTÉ SYMBOLY PRAŽSKÝCH ZAHRAD, kterou napsal Josef Dolejší a v roce 2003 vydalo Nakladatelství MH Beroun.

Kam dál?