Henoch (Enoch). V knize Genesis se o něm dozvíme, že byl dědečkem Noea a že „chodil s Bohem“.

enochPrakticky šel někam nahoru za NĚKÝM, kdo ho podle Genesis nechal na hlédnout do tajů Země“ a pak mu umožnil vrátit se na zem, aby předal svým potomkům „řečená tajemství“.

Tajemství jsou to skutečně zajímavá na dobu před Kristem.

Sepisuje meteorologické, astronomické a další informace, např. jak vznikají roční období, fáze Měsíce, a dokonce cosi, co by mohl být popis Newtonova gravitačního zákona!

Henoch dále varuje před jakýmisi „strážci“, (padlými anděly), kteří:

„…na sebe vzali lidská těla a byli kvůli svým zločinům proti lidstvu odsouzeni k tomu, aby zůstali na zemi až do skonání světa.“

Není to vůbec nezajímavé čtení a je v něm hodně věcí, nad kterými stojí za to přemýšlet.

Přinejmenším je tu otázka, s kým se Enoch vlastně kamarádil, kdo mu dovolil chodit po nebesích, a nebo kam se to za „obrovského hřmění a zalit světlem oslepujícím na dobu určitou odebral???

Tady nám to jako u Sodomy a Gomory na meteoritický déšť asi svést nepůjde.


Pokud budeme přistupovat k těmto textům tak, že připustíme pravdivé jádro, tak:

Henoch vyletěl do vzduchu, doprovázen nějakým světelným efektem, ale pak se zase vrátil.

Ano, mohla to být bouře a obrovské tornádo, ale těžko by  Enoch zase spadl bez úhony zpátky a následně chodil a rozdával moudra i DNA -  viz Noe.

Já s tím nechci být nijak prudivá, ale herdek, ono se to samo nabízí, že tady fungovala nějaká jiná civilizace, schopná se pohybovat vzduchem, tedy logicky technicky zcela odlišná.

Jenom pro zajímavost

V „Knize Henochově“ se dočtete, že

  • „A Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel Svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou.“

Zajímavé, že? Ona celá Kniha Henochova je hodně zajímavý text.

Mimochodem, slovo Henoch přeloženo do češtiny znamená Zasvěcený.

Kapitola 6 zase třeba nabízí takovýhle text

  • „A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se rodily krásné, půvabné dcery. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si:

„...Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo.“

  • „...A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy, každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim vcházet a spát s nimi. Učili je kouzlům a čárům a obeznámili je s řezáním kořenů a roubováním stromů...“

Následně se dozvíme i jejich jména.

enochSemjaza, který jim měl stát v čele, Araki, Berameel, Kokebiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekeel, Berakeel, Asad, Betareel, Anand, Zekiel, Semsapeel, Setereel, Tureel, Jomjal, Arazjal. Jména známe dodnes, že… 

Henochův syn Metúšelach našel pro svého syna Lámecha ženu, která mu pak porodila dítě.

Ovšem zvláštní dítě, jak se dočteme dál v textu:

  • „Jeho tělo bylo bílé jak sníh a červené jako růže, vlasy na jeho hlavě, dlouhé kadeře, byly bílé jako vlna a jeho oči byly krásné. Když je otevřel, rozzářil jimi celý dům jako slunce a celý dům se pak velmi projasnil.“ Otec dítěte z toho byl nesvůj a bál se, že dítě nepochází od něj, ale od andělů, „je jiné povahy... je jiný než my“.

Otec Metúšelach přišel ke svému otci Henochovi pro radu, co dělat. Henoch mu pravil, že kvůli lidským hříchům přijde na svět potopa, ale toto dítě že ji přežije.

  • „…Na zemi nastane velká pohroma a země bude očištěna ode vší zkaženosti. Sděl svému synu Lámechovi, že syn, který se mu narodil, je vpravdě jeho synem. Dej mu jméno Noe.“

Potopa opravdu přišla a také je doprovázena docela zajímavými událostmi z pohledu dnešní vědy.

Postava Enocha je jednou z těch, pro jejíž schopnosti a popis nemáme doposud snad ani přibližné vysvětlení. Snad jen, že by si to ten, kdo jej popsal, všechno vymyslel.

To ale zase zcela odporuje znalostem, které si Enoch „TAM ZESHORA“ donesl a rozšiřoval, protože předbíhají lidské poznání o stovky let...

Působí to pořád dojmem, že jsme jako lidé cosi věděli a pak jsme to obratem vlivem nějaké události či událostí prostě zapomněli.

Mohla být jednou z oněch událostí biblická potopa?

A co vlastně pro naši civilizaci znamenala?

Chtěla bych se POTOPĚ SVĚTA věnovat hned po postavě Ježíše Krista, který „přijde“ zítra.

Reklama