Ten, kdo projíždí hraničním přechodem v Gmündu z Čech do Rakouska, možná ani netuší, že kousek od něho se nachází podivuhodná „homole“, zvaná Steinberg (Kamenná hora), nápadně se podobající stavbám egyptských pyramid.

Svět je plný pyramid

Tato neobvyklá „stavba“ se dlouhá léta ztrácela pod hustým porostem keřů a stromů. Usuzovalo se, že jde zřejmě o nějakou mohylu, až teprve „kamenný mysticismus“, který zdejší oblast zachvátil v devadesátých letech 20. století, přivedl místní nadšence k nápadu podívat se záhadnému „pahorku“ pořádně na zoubek. A čekalo je opravdu velké překvapení. Došlo k objevení další nové záhadologické legendy Rakouska. Že by první středoevropská pyramida?

homole

Že by první středoevropská pyramida?

Čtyři stupně, každý o výšce kolem 1,5 metru, zděný z nasucho kladených, dokonale lícovaných nevelkých kamenů, tvoří celkem 7 metrů vysokou, kuželovitou skládačku. Lze ji také popsat jako sestavu na sebe navršených kruhových teras. Ta poslední, nejmenší, je ukončena rovnou plošinkou. Základna celé stavby má průměr 14 metrů.

Centrum posvátného areálu

Jak se také ukázalo, „pyramida“ je centrem rozsáhlého posvátného areálu. Severně od ní se nacházejí zbytky několika oválných „kamenných ohrad“ (možná základové věnce zaniklých mohyl). Z východu je pak náznak přístupové cesty, která byla původně vydlážděna plochými kameny. Po obvodu pyramidy leží skupinky velkých podlouhlých balvanů, které naznačují, že bývala ještě navíc obklopena kruhovou hradbou vztyčených menhirů. (menhir – z bretonštiny men – kámen a hir – dlouhý, je kamenný blok svisle zasazený do země).

Nezodpovězené otázky

Otázkou stále zůstává, nejen k jakým rituálům tato podivuhodná stupňovitá pyramida sloužila, ale také to, kdo ji zbudoval. Odborníci totiž odhadují, že mohla vzniknout před 2 500–3 000 lety. V okolí však nebyly dosud nalezeny žádné průkazné archeologické předměty, které by ji pomohly zařadit k určité kultuře a do určitého období.

Další otázka zní, proč byla tato stavba zasypána zeminou? Tohle zasypání bylo totiž neméně pracné než vlastní stavba. Je možné, že důvod byl stejný jako u starých Mayů v Jižní Americe, kteří předtím, než opustili města ohrožená „ekologickou katastrofou“ (př. vyprahlá půda přestala rodit), pokryli své pyramidy hlínou, aby je ukryli a uchránili před znesvěcením. Šlo o jakési rituální „pohřbívání pyramidy“.

Fascinující je jistě i ten fakt, že pyramida se nachází nedaleko českých hranic, navíc na bývalém keltském a slovanském území! Působí jako mlhavý přelud z neskutečna, jako záhadná stopa z hlubin věků.

pyramida

Zdroj: Otomar Dvořák, Kamenné otazníky české historie, nakl. XYZ, 2011

Čtěte také:

Reklama