Urychlovač částic - určitě jste o něm už slyšely, milé čtenářky, ale vlastně nemáte nejmenší ponětí, o co se jedná. Vysvětlíme vám, k čemu urychlovač slouží, a jestli je třeba obávat se konce světa jím způsobeného.

Jako asi každý člověk, který slyšel pojem „urychlovač částic“, jsem začal dumat nad tím, k čemu je tahle věcička dobrá. No, nevydumal jsem nic, a tak došlo k zjišťování faktů. Zabralo mi trochu času, než jsem je přeložil do srozumitelného jazyka...

urychlovač částic

Co je urychlovač částic?

Jde o zařízení, ve kterém se vědci pokoušejí zkoumat menší a ještě menší částice. Dosahují toho tak, že „mrští“ elektronem ukrutnou rychlostí a rozbijí ho. Urychlovač částic dodá elektronu právě dostatek energie k tomu, aby mohl být pořádně „mrštěn“. Vlastně by se to dalo připodobnit k hození skleněné baňky a jejímu rozbití - čím silněji ji hodíte, tím menší střepy ke zkoumání dostanete.

Jak urychlovač vypadá?

Asi byste ho snadno přehlédly, milé čtenářky. Je to v podstatě speciální roura, ve které letí zrychlené částice a dále se zrychlují. Může být konstruována jako prstenec, ale může být i rovná, obojí má svá pro a proti, ale ty pro laika nejsou podstatné. Ten nejdiskutovanější a největší urychlovač, pro který se vžila zkratka LHC (z anglického Large Hadron Colider - Velký hadronový urychlovač) je zakopaný hluboko pod Francií a Švýcarskem, jeho prstenec má průměr 27 kilometrů. Časem by měl vyvinout rychlost částic před srážkou 14 TeV, což je děsně hrozně moc rychle. Doposud se podařilo dosáhnout rychlosti před srážkou 7 TeV.

Pokusy na LHC už byly spuštěny

LHC byl spuštěn v roce 2008. Jeho chod provázejí různé problémy, které jsou ale, jak se vyjádřil šéf výzkumu Steve Myres, jen technického charakteru, „o stovkách tisíc úspěchů, kterých vědci u LHC dosáhli, se nemluví,“ podotkl.

Urychlovač LHC byl již několikrát odstaven, po jeho dalším spuštění by právě mělo dojít k srážkám o rychlosti 14 TeV.

Co bylo díky urychlovačům částic zjištěno

Tato zařízení nás posouvají ve výzkumu fyzikálních zákonitostí. Díky nim mohou fyzici zkoumat elementární částice, tedy nejzákladnější částice, které doposud známe, jako například kvarky.

Co si vědci slibují konkrétně od LHC?

Tady bych už zabíhal nejspíš do příliš velkých podrobností, ale nejzajímavější jsou výzkumy antihmoty (hmota složená z antičástic k běžným částicím - například antiprotony), temné hmoty (jde o hypotetickou hmotu, která tvoří nejspíš 23 procent vesmíru) a Higgsova bossonu (jediná teoreticky vypočítaná, ale doposud nepozorovaná elementární částice, která hraje klíčovou roli ve vysvětlení hmotnosti ostatních částic. Někteří lidé ji považují za božskou energii.).

Je třeba se urychlovače LHC obávat?

Najdou se samozřejmě propagátoři i skeptici. Lidé se bojí, že po spuštění maximálních obrátek LHC dojde k vytváření černých děr, pohlcení země či dokonce zničení vesmíru. Znepokojivé byly v roce 2009 prohlášení dvou špičkových vědeckých kapacit Holgera Beche Nielsena a Masao Ninomiya, kteří tvrdili, že poruchy na LHC nejsou náhodou ale sabotáží z budoucnosti. CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) proto vytvořila studie, ve kterých tvrdí, že nebyla nalezena žádná reálná hrozba.

Napříč oběma těmto názorům stojí John Nelson z Univerzity v Birminghamu, když říká: „Je opravdu velmi nepravděpodobné, že existuje nějaké riziko - ale nemohu to dokázat.

A teď babo raď... ale na druhou stranu, i kdyby LHC znamenal potenciální hrozbu, co s tím my, obyčejní smrtelníci naděláme, že?

Kam dál?

Reklama