Označovat osoby jako schizofreniky a situace za schizofrenní je dnes běžnou praxí. Schizofrenie ve smyslu rozpolcenosti nebo protichůdnosti názorů se využívá v nejrůznějších oblastech a oborech. Stává se snad naše společnost schizofrenní? A kdo je doopravdy schizofrenik?

schizofrenie

Co si pod schizofrenií skutečně představit?

Původní řecký význam opravdu znamenal „rozštěpení duše“ a vznikl na základě mylné domněnky, že nemocný trpí rozdvojením osobnosti, podobně jako známý doktor Jekyll a pan Hyde. Dnes už vědci tuto představu vyvrátili.

Pravdou je, že lidé, kteří onemocněli schizofrenií, mohou vidět svět odlišným způsobem než jejich okolí.  Nemocní často slyší, vidí, cítí, nebo vnímají věci, které ostatní nevnímají.  Mohou být například přesvědčeni, že jim lidé mohou číst myšlenky nebo ovládat jejich myšlení. Pro lidi se schizofrenií pak může být těžké komunikovat s ostatními, mohou být vyloučeni z každodenních aktivit a kontaktu s okolním světem.

Kdo může onemocnět a jak se schizofrenie projevuje?

První příznaky onemocnění schizofrenií se obvykle objevují v období dospívání nebo v rané dospělosti, jsou ale známy případy, kdy schizofrenie propukla i u lidí starších 40 let. Schizofrenie se vyskytuje po celém světě a postihuje asi 1 % populace. Onemocněním jsou ohroženi jak muži, tak ženy.

schizofrenie

Jednoznačná příčina vzniku schizofrenie není dosud známá. Stejně jako u jiných chronických onemocnění jako je cukrovka a srdeční choroby se má za to, že k rozvoji schizofrenie přispívají společně různé faktory. Důležité mohou být genetické předpoklady jedince a vliv prostředí nebo poškození mozku v době narození. Samotné propuknutí nemoci může být vyvoláno důsledkem stresu, zejména v období rané dospělosti. S rozvojem schizofrenie je také spojováno užívání drog, a to včetně marihuany.

Klasickými příznaky schizofrenie jsou bludy a halucinace, zmatené myšlení a neklid. Často je to například nedostatek elánu nebo iniciativy, emoční citlivosti, úzkost či osamělost. Pacienti se schizofrenií mohou mít obtíže v mezilidských vztazích, v práci nebo při studiu.

Hlavní je včasná léčba

Při léčbě schizofrenie je velmi důležité užívání léků, které pomáhají předejít opakování nemoci a hospitalizaci. K dispozici jsou různé druhy léčiv, které pomáhají zvládnout příznaky schizofrenie, jejich podávání je v současné době možné formou tablet, nebo dlouhodobě působících injekcí.

Velice důležité je začít s léčbou tak rychle, jak je to jen možné. Platí pravidlo, čím dříve bude pacient léčen, tím větší je šance odezvy na léčbu a možnost vrátit se na úroveň fungování před propuknutím nemoci.

Může mít schizofrenie dobrý konec?

Přestože je schizofrenie vážné onemocnění, neznamená to, že by nemocní nemohli mít kvalitní život a být zaměstnaní. Tak jako každý, kdo je dlouhodobě nemocný, mohou se lidé se schizofrenií naučit zvládat svoji situaci a pokračovat ve svém životě.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama