Věčné téma pro spisovatele a fantasty. Prokleté moře nebo hřbitov Atlantiku, místo, kde mizí lidé, letadla a lodě naprosto beze stopy. Nikdy se nenajdou žádné trosky, posádky nehlásí problémy, a v následující vteřině již nejsou v dosahu radaru.

O této světové záhadě kolují pověsti o časoprostorových dírách, mimozemských laboratořích a je to také místo, kde kdysi bývala bájná Atlantida.

 

První pojmenování bermudského trojúhelníku bylo v roce 1964, o deset let později vydal Charlese Berlioze knihu „Bermudský trojúhelník – okno do kosmu“ a následně další trhák „Beze stopy“ a legenda o tomto jevu se po světě začala šířit rychlostí světla.

 

Oblast je to riziková, to je nesporný fakt. Na mnoha místech je to mělké moře s hloubkou kolem 5 metrů posázené navíc množstvím korálových útesů. I pro zkušené námořníky je plavba touto oblastí oříškem a někdy se stává plavbou osudnou.

 

Podívejme se na některé popisované jevy a jejich vědecká vysvětlení:

 

Modré díry, do kterých mimozemšťané či potomci Atlantiďanů stahují do svých spárů námořníky, lodě a letadla. Náhle se nad lodí zavře hladina, něco ji stáhne dolů…

Na mořském dně je množství vápencových útvarů z doby ledové, tedy ty bájné úkryty Atlantiďanů. Tvoří množství tunelů, ze kterých je vtlačována a vytlačována voda v závislosti na přílivu a odlivu. Vzniká vír, který je schopen vtáhnout malou loď, ne však velkou loď, nebo dokonce letadlo…

 

Sargasové moře je zvláštní moře jinak zvané např. Moře vraků, Mrtvé moře… Co je sem naplaveno, navždy zůstává. Kolik je tam vraků, to nikdo neví, zcela určitě jich tam ale není tolik, kolik se předpokládá.

Je to opravdu nehybná část moře plná naplavených mořských řas Sargassum. Odhaduje se množství 4-11 milionů tun nahromaděných řas, které tam zůstávají. Okolo Sargasového moře proudí na severu  a západě Golfský proud a z východu Atlantský proud a tím tuto část moře znehybňuje.

 

Kolísavé moře - pohyblivá a nerovná mořská hladina děsila námořníky a není divu!

Prohlubeň v mořské hladině u Bahamské části Bermudského trojúhelníku je dána nepravidelným tvarem zeměkoule, která není kulatá, ale mírně zploštělá právě v těchto místech. Gravitace pak způsobí optický propad hladiny. Vše umocňuje fakt, že Golfský proud je vyvýšenina zhruba 1,5 metru nad okolní moře.

 

Biminská zeď… Prý zeď ze zbytků Atlantidy nebo výtvor neznámé mimozemské civilizace.

Ve skutečnosti je to zeď pravidelných bílých bloků z rozpadlých korálových vápenců o velikosti přibližně jeden metr, je přibližně 3 metry pod hladinou moře. Tento čistě přírodní výtvor je pojmenován podle malého ostrůvku Bimini na Bahamách.

 

Hrůzné zvuky, které vás připraví o zdravý rozum. Vysoké tóny, které donutí námořníky k šílenství a ti v amoku zoufale naskákají do moře…

Vědci tvrdí, že sice při tropických bouřích je možné, aby vítr a hladina moře za určitých podmínek vyvolaly infrazvukové vlnění. To však není tak silné, aby je vůbec lidské ucho zaslechlo.

 

Boží ohně, světelné efekty: o ohních ve vzduchu, zvláštních blescích a světélkující hladina – to byly často hrůzostrašné historky námořníků, kteří úspěšně Bermudský trojúhelník proplavili.

Jsou to elektrické jevy v atmosféře, které jsou dnes již dostatečně známé. Kulové a jiné blesky nebo polární záře, to vše děsilo lidi dříve. Svítící hladina na moři je způsobená světélkujícím planktonem v těchto tropických mořích. Je ho zde maximálně velké množství a za určitých podmínek plankton světélkuje ještě víc než české světlušky.

 

Bílá voda v Bahamské části: I to je úkaz, který nebyl považován za normální. Bílé pruhy vody je kromě Bermudského trojúhelníku možno v malé míře potkat ještě v tropických mořích Perského zálivu.

Způsobeny jsou drobnými krystaly aragonitu (modifikace uhličitanu vápenatého) a jedinečným velkým množstvím teplých vod. Když se mořská voda rychle zahřeje, krystaly aragonitu se z roztoku vysrážejí a vzniká bílé zbarvení moře. 

 

Letadla zde prý narážejí do neviditelných zdí.

V atmosféře se totiž při setkání teplého a studeného vzduchu vlivem atmosférického tlaku tvoří tzv. větrné smýkání, což jsou turbulence, které vznikají na okraji těchto front, šíří se nahoru i dolů nebo v různých vodorovných směrech. Letadla se potom propadají o stovky metrů a mohou se tedy i zřítit do moře.

 

Kompasy zde blázní, elektrická zařízení na lodích přestávají fungovat.

Náhlá nefunkčnost či zmatenost navigačních přístrojů zde může být způsobena faktem, že se zde elektromagnetické pole kolem rovníku vychyluje vlivem proudu nabitých částic ze Slunce. Při náhlém ochlazení dochází ke zkratům v elektromagnetických obvodech a tvoří bludná pole, která přechodně snižují elektrické napětí v zařízeních lodí.

 

Voda je prý zde tak řídká, že neunese loď a ta se potopí…

Na svědomí to může mít zrádný metan. Zrovna v oblasti bermudského trojúhelníku je jedna z největších okrajových podmořských plošin s velkou zásobárnou metanu. Metan se normálně uvolňuje z mořského dna, kde se ukládá ve formě ledových krystalů. Dno moře v této oblasti je ale velmi nestabilní, a tak vlivem sesuvů může docházet k uvolnění molekul tohoto plynu. Ve velkém množství pak tyto metanové bubliny snižují hustotu okolní vody a loď již není schopna dál plout.

Dostane-li se větší množství metanu do vzduchu, nedostatek kyslíku pak může způsobit poruchu motorů. Případně vysoká hořlavost tohoto plynu může v kombinaci žáru z motorů způsobit výbuch.

Odborníci však tvrdí, že pro tyto dvě možnosti by koncentrace metanu musela být opravdu až nepravděpodobně vysoká.

 

Nic se ovšem nemění na tom, že oblast Bermudského trojúhelníku je meteorologicky bujará. Zhruba 70 bouřkových dní v roce, cyklóny, tornáda, hurikány a uragány. Průměrně 60 mlhavých dnů v roce taky na kráse nepřidá. Právě opět na rozhraních teplého a studeného vzduchu se může tvořit náhlá mlžná stěna složená z milionů drobných kapek. Námořníci to pak popisují jako stav, kdy náhle z minutu na minutu není vidět ani na krok. Je to však v těchto končinách normální jev, tzv. tropická mlha.

 

Možná je celá záhada jen nešťastnou souhrou mnoha přírodních negativních vlivů, a možná taky ne…

Jedna teorie totiž povídá cosi o místě, které je jako ementálský sýr protkáno dírami do jiných dimenzí. Tím místem je právě oblast Bermudského trojúhelníku.

Reklama