Ráda cestujete a zajímá vás poznávání nových kultur a zvyků? Seznamte se díky knize Ostrovy magie se souostrovím Vanuatu.

ůpCestopisná kniha Ostrovy magie nás zavede do souostroví v jihozápadním Pacifiku, které neslo v koloniálních dobách jméno Nové Hebridy a po získání nezávislosti bylo přejmenováno na Vanuatu. Prostřednictvím osobních zážitků autora se přiblížíme kultuře a zvykům obyvatel této země, z nichž mnozí žili do nedávné minulosti v minimálním kontaktu s okolním světem. Během naší cesty se dotkneme rozměru lidské duše, v němž splývá realita s magií a který má blízko původnímu vnímání všech lidí na naší planetě. Seznámíme se ale také s proměnami, jimž domorodá společnost prochází. Dřívější hodnoty umožňující jí existovat po tisíciletí v přirozené rovnováze jsou stále více konfrontovány se skutečnostmi, které ji nenávratně mění. Kniha přináší komplexní a ničím nepřikrášlený pohled na tuto originální a bohužel i rychle mizející kulturu. 

Hodnocení recenzentů

Kniha je mistrovským zachycením období postupujícího zániku původního způsobu života spolu s vírou a duchovnem obyvatel souostroví Vanuatu. Autor seznamuje zajímavou a poutavou formou čtenáře se svými zážitky, ale i s vžitými tradicemi a prvky magie provázejícími zdejší obyvatele od nepaměti. Z etnografického hlediska se
jedná o unikátní přínos k poznání končící etapy tamního života. Publikace však není jen souhrnem hodnotných informací a sondou do psychologie obyvatel Vanuatu, ale také nevšedním líčením náročné expedice podniknuté jediným člověkem do oblasti běžnému čtenáři nedostupné a neznámé. Ocení ji proto všichni ti, které přitahuje tajemno, dobrodružství a touha po nepoznaném.
Ing. Jaroslav Mareš, spisovatel


Kniha je skvělým obrazem života a zejména myšlení původních obyvatel málo známého místa naší planety. Zároveň je autentickým svědectvím o výpravě jednoho odvážného a vzdělaného muže za lidmi jakoby z jiného světa. Autor přistupuje k domorodé kultuře z hlediska etnopsychologie a obohacuje ji vlastními zážitky. Nejen pro tento originální popis mohu čtenáři knihu vřele doporučit.
PhDr. et JUDr. Miroslav Stingl, etnolog


Cestování se těší stále větší oblibě, přesto se jen málokdo vypraví na delší dobu do odlehlých míst, aby podal o své cestě pozoruhodné svědectví. Autor této knihy tak činí v úvaze nad střetem hodnot a myšlení moderní západní civilizace se světem tzv. přírodních národů. Jeho vyprávění je obohacením pro čtenáře zajímající se o poznávání
jiných kultur i dávných kořenů kultury naší.
Mgr. Viliam Poltikovič, dokumentarista

Další informace se dozvíte na www.freytagberndt.cz

Reklama