V roce 2018 provedli vědci na Harvardově univerzitě na skupině dobrovolníků výzkum ohledně účinku relaxačních metod souhrnně nazývaných mindfulness. Zkoumaná skupina se věnovala 15 minut denně po dobu osmi týdnu meditaci. Studie potvrdila, že za tuto dobu u dobrovolníků došlo k pozitivním změnám aktivity 1771 genů, které ovlivňují mimo jiné imunitní odpověď organismu, aktivitu kardiovaskulární soustavy, cirkadiánní rytmus a metabolismus glukózy. U osob s hypertenzí pak tyto změny jednoznačně vedly ke snížení vysokého krevního tlaku.

5bdc3e167aeb4obrazek.png

Mindfulness proti bolesti

Studie z roku 2014 provedená na univerzitě v japonské Naře pro změnu potvrzuje pozitivní účinky meditace na bolest. S využitím metod, jako je magnetická rezonance, magnetoencefalografie a encefalografie, zkoumali vědci neurální odpověď limbického systému, především center zodpovědných za vnímání bolesti. Konfrontací svých zjištění se staršími studiemi došli k závěru, že meditace tuto neurální aktivitu redukuje, čímž brání vjemu bolesti a může přinášet žádoucí úlevu.Mindfulness vám může razantně změnit život k lepšímu. Sama o tom, něco vím, jelikož medituji pravidelně a pozitivní účinky těchto praktik sama v každodenním životě zažívám. Vliv má však nejenom typ meditace, ale také to, nakolik je člověk v praktikování vytrvalý,“ upozorňuje Tereza Novotná, lektorka jógy a fyzioterapeutka center zdravého životního stylu Domu Jógy.

Co je mindfulness?

Ve zjednodušeném slova smyslu se pod slovem mindfulness skrývají různé relaxační techniky a meditace, které mají nejčastěji vést ke schopnosti být plně přítomen v aktuálním okamžiku. Toto uvědomění a zavedení praxe do běžného života má potom mnohé benefity pro náš život, klid a spokojenos

Další studie potvrdily, že relaxačních techniky mohou být dokonce nápomocné v těžkých chvílích života u závažných onemocnění. V roce 2017 byly na toto téma publikovány dvě studie – americká zkoumala vliv relaxačních technik na 322 pacientů po prodělané rakovině prsu, nizozemská se zaměřovala na účinek praktikování tzv. mindfulness u 63 pacientů s rakovinou plic. Pacienti popisovali mnohem vyšší pocit psychické pohody při praktikování relaxačních technik než při běžné lékařské péči. Čím byly přitom pocity menší, tím výraznější pozitivní účinek tzv. mindfulness přineslo. Při vyhodnocení studií dále zmiňovali zlepšení kvality života, větší vnímavost, soucit a úlevu od neustálého přemítání nad vlastním osudem. Účinnost relaxačních technik konstatují studie také ve vztahu k stresu, depresím a úzkostem, a dokonce k únavě a problémům se spánkem.

Zkuste si to sama

Jestli se vám nechce docházet na kurzy meditace, jógy či relaxačních technik, protože se stydíte, nejste si jisti, co vlastně očekávat, ale přesto byste tyto účinky rádi zažili na vlastní kůži? Na YouTube najdete hromadu videí, které vás meditací provedou, existují i aplikace pro váš chytrý telefon zaměřené na mindfulness techniky. Stačí do vyhledávače zadat spojení „meditace online“ a Google vás nasměruje. Pro nejlepší účinek z meditace je sice lepší tvorba vlastního mindfulness scénáře a navození meditace, ale tyto online pomůcky jsou i tak perfektní. Rozhodně je to o hodně lepší, než kdybyste nedělala nic.

Reklama