shutterstock-251933845.jpg

Zdroj: Shutterstock

Ředitelé základních škol vypisují zápisy prvňáčků. Aby bylo dítě přijato do školy, musí prokázat, že je na povinnou školní docházku připraveno. Základní školy na svých webech často vypisují seznamy toho, co by měl jejich budoucí žák umět.
 
Když pediatr a pedagog v mateřské škole posoudí dítě jako zralé pro školní docházku, musí ještě obstát před učiteli základní školy a řediteli. Mělo by prokázat své dovednosti ve fyzické, psychické i společenské oblasti.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, kde je uveden přehledem základních dovedností, které by dítě před nástupem na základní školu měla zvládat.
 
Dítě se například musí umět samo obléct a obout. Mělo by vědět, jak správně držet tužku, znát barvy, rozlišit pravou a levou stranu, být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy, zvládat jednoduché logické či myšlenkové operace. Dále je důležité, aby se bylo schopno soustředit a pracovat samostatně podle pokynů.
 
Také by mělo zvládat běhat, házet či chytat míč nebo udržet rovnováhu na jedné noze. Důležité jsou i hygienické návyky, jako mytí rukou nebo používání toaletního papíru. Mělo by zvládat jíst příborem, uklízet po sobě nebo si nalít pití.
 
Dále by mělo zvládat odloučení od rodičů a kontrolovat a řídit své chování. Důraz se klade i na jazykové, řečové či komunikativní dovednosti. Zda správně vyslovuje, má přiměřenou slovní zásobu nebo umí mluvit ve větách.
 
Kompletní Desatero pro rodiče dětí předškolního věku najdete na stránkách ministerstva.

Čtěte také:

Reklama