Následující dva týdny, od 18. do 29. července, bude kulturní dění v Praze ve znamení současného umění – digitálního obrazu.

V samém centru města, na Staroměstském náměstí a v jeho okolí, se uskuteční mezinárodní festival s názvem IN OUT, který představí současnou světovou i domácí tvorbu v této umělecké oblasti.

„Celkový počet umělců, kteří byli naším kurátorským týmem osloveni a z části se sami přihlásili, dosáhl počtu 300. Nakonec byla vybrána díla více než stovky autorů, která budou v rámci festivalu prezentována. Zhruba padesát zahraničních umělců přijede do Prahy osobně,“ uvedl ředitel festivalu, David Korecký.

Dominantou festivalu bude velkoplošná projekce na videostěně o rozměrech 5,3 x 3,2 m s prostorovým ozvučením a hledištěm pro 200 diváků, která bude instalována přímo na Staroměstském náměstí.
Další díla budou prezentována formou venkovní výstavy v parku u Staroměstské radnice. Zde bude instalováno 120 velkoplošných tisků, které budou přístupné nonstop a večer osvětlené.

Informačním centrem IN OUTU je Galerie Karolinum, kde jsou zároveň zajištěny interiérové projekce a počítačové prezentace.

V rámci festivalu proběhne za účasti předních odborníků také množství odborných přednášek, seminářů a panelových diskusí.
Pro návštěvníky je přichystána také řada zábavných programů, které se budou odehrávat především v klubu Central Lounge.

„Pro první ročník festivalu jsme zvolili téma „Metropolis“, které ideálním způsobem doplňuje a současně uzavírá technologický urbánní charakter akce.
Samo téma lze rozvést do mnoha rozličných rovin (sociální, kulturní, ekonomické, náboženské, filozofické, matematické nebo čistě estetické). Jednotlivé roviny se budou v rámci celého festivalu volně propojovat,“ uvedl Pavel Vančát, kurátor festivalu.

Výstavní plochy galerijního typu i veřejné prostory budou přístupné denně povětšinou do pozdních nočních hodin.

Pro zájemce je k dispozici katalog festivalu a CD s ukázkami prací od všech umělců (cca 250 obrazů), ozvučené slide show, medailony umělců, doprovodné a teoretické texty, to vše v českém i anglickém jazyce.

Festival vznikl pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.
Pořadatelem je Fotograf v zahradě, dlouhodobý kulturní projekt finanční skupiny PPF.  

    
Reklama