Mezi mnoha novými novelami zákonů, které začaly platit 1. 1. 2006 tiše proklouzla i část školského zákona. Jde o matriky žáků.

Každá škola (základní, střední, vyšší odborná) musí o svých žácích a studentech vést tzv. matriku. V ní budou údaje, jako je např. rodné číslo, kontakt na zákonné zástupce, zdravotní stav dítěte, jeho případné postižení, ale také to, zda je dítě „sociálně znevýhodněno“ (romské děti, děti z rodin s podprůměrnými příjmy). Dále pak informace o jejich školních výsledcích či o tom, jaký se učí jazyk. Kontakt na zákonné zástupce je opodstatněný, zdravotní problémy taktéž, ale další informace jsou velmi interního rázu. Navíc tato data jsou nutná jen pro školu, ale k čemu budou dalším úřadům?

Jde  totiž o to, že tyto údaje musí škola poskytnout nejbližší obci s rozšířenou působností. Daný úřad je pak zašle na úřad krajský a ten je předá ministerstvu školství a tělovýchovy. Tam budou uloženy v Ústavu pro informace pro vzdělávání, což je organizace přímo řízená ministerstvem.

Ústav pro informace pro vzdělávání vydal pokyny, jakým způsobem budou informace o dětech zjišťovány. Nejdříve se zaměří na vyšší odborné školy, tam se začnou data shromažďovat už v únoru 2006. V září se připojí konzervatoře a střední školy, o rok později školy základní.
Data se budou sbírat dvakrát ročně – k 30. září a 31. březnu.

Pro školy to problém není, většinu požadovaných informací o svých žácích mají. Kdo však zaručí, že tyto údaje neuniknou ven? Cesta ke konečnému příjemci je dlouhá. Navíc není přesně dopracován systém centrálního shromažďování údajů od škol. Není ani známo jeho zabezpečení. Námitky shromažďování citlivých informací státem měli poslanci opozičních stran, ale ti koaliční je přehlasovali.

A proč to všechno? Ministerstvo školství chce znát přesné informace o žácích, aby mohlo efektivněji rozdělovat mezi školy peníze. Ministryně Petra Buzková garantuje, že si ministerstvo vše pečlivě ohlídá. Jak, když není dodnes určen přesný postup zabezpečení a uložení dat získaných od škol?

Reklama