Děti prostě neumějí svačit. Buď vůbec nejí, nebo mají nezdravé svačiny. Nedostatek energie se pak může podepsat i na jejich špatné koncentraci při vyučování. Do škol tedy vystupuje nový projekt – automaty se zdravou výživou.

Zhruba 38 % žáků třetích a 54 % žáků sedmých tříd snídá nepravidelně a není výjimkou, že jim chybí i svačina. Vyplývá to z průzkumu odborníků. „Nedostatek energie se potom projevuje mimo jiné i únavou a nedostatečným soustředěním. Nesvačení se tak může podepsat i na školních výsledcích,“ řekla k tomu nutriční terapeutka Jitka Rusková a připojila notoricky známou skutečnost: „V důsledku špatného stravování se u školáků zvyšuje výskyt obezity a dalších civilizačních onemocnění.“

Situaci má změnit projekt Happy Snack, který právě přichází do českých škol. Díky němu by se prozatím ve 190 základních školách nabízely zdravé a chutné svačiny z chladicích výdejních automatů.

Cílem iniciativy, nad kterou převzalo odbornou garanci Poradenské centrum Výživa dětí, je zlepšení stravovacího režimu školní mládeže. Dodržováním zásad zdravé výživy lze podle odborníků výrazně snížit riziko vzniku nejen okamžitých zažívacích potíží, ale i osteoporózy, srdečně-cévních onemocnění či stále více se rozšiřující obezity v pozdějším věku.

Ve výdejním automatu Happy Snack si školáci mohou vybrat ochucená polotučná mléka, polotučné jogurty, housky s rostlinným tukem, šunkou a sýrem, amarantové výrobky a cereální tyčinky.

Libuše Přikrylová, ředitelka Základní školy Provaznická v Ostravě, kde přístroje už jsou, projekt bez váhání hodnotí jedničkou, a to nejen proto, že zajišťuje tolik potřebnou zdravou výživu. „Automaty spojují moderní i zdravý přístup ke stravování. Děti rády nakupují v automatech potraviny, které jsou v souladu s jejich životním stylem, a zároveň platí dospělácky kartami.“

Dodavatel automatů Ladislav Schreiber předem odpovídá na případné výtky ohledně čerstvosti potravin: „Přístroje Happy Snack jsou unikátem i mezi automaty, protože nabízejí bez výjimky výhradně zdravé potraviny. Výrobky jsou udržovány v konstantní teplotě a pravidelně se doplňují, díky čemuž je zaručeno, že si žáci vždy kupují čerstvé potraviny,“ vysvětluje.

A pozor! Výdej z automatů se provádí předplacenými kartami, rodiče si tak mohou být jistí, že jejich dítě neutratí peníze na svačinu za něco jiného.

Automaty se ve školách poprvé objevily v roce 2006 společně s projektem Mléko do škol, na němž firma spolupracuje s jednou z mlékáren. Dva roky pak probíhala příprava a testování výrobků vhodných pro projekt Happy Snack. V současně době fungují automaty ve 190 základních školách, cílem je umístit do škol dalších 482 automatů po celé republice.

Třikrát plus pro automaty do škol 

Plus pro školy

Odpadá starost o stravování žáků i učitelů
Využitím svačinových automatů odpadá škole starost o zajištění adekvátních svačin pro našich 450 školáků. Škola zajišťuje pouze vhodné místo pro umístění automatů, elektrickou přípojku a prodej kuponů žákům a s tím související evidenci. Výhodou je také fakt, že v automatech Happy Snack mohou nakupovat i učitelé, a my jim tak můžeme zajistit kvalitní stravování v průběhu pracovní doby.

Plus pro děti

Nemusí s sebou nosit svačinu, mohou si vybrat podle chuti, navíc zdravě
Výdejní automaty odpovídají životnímu stylu současných školáků. Oceňují, že si mohou koupit svačinu přímo ve škole kdykoliv podle okamžité chuti, ta ale přitom odpovídá zásadám zdravé výživy školních dětí. Vidět v automatu pouze nástroj nákupu by znamenalo zúžený pohled. Naši školáci ho chápou také jako centrální bod setkávání o přestávkách. Podobné sociální vztahy jsou pro duševní rozvoj dětí nezbytné.

Plus pro rodiče

Netíží je příprava svačiny pro potomka, nemusí jim dávat peníze na její koupi

+ Umístěním svačinových automatů škola vychází vstříc zaneprázdněným rodičům, kteří chtějí, aby se jejich děti ve škole zdravě stravovaly, na přípravu plnohodnotných svačin však v každodenním spěchu nemají čas. Složení výrobků, zařazených do výdejních automatů, odpovídá výživovým doporučením. Všechny výrobky, zařazené do projektu, byly nejprve zhodnoceny nutričními terapeutkami z Poradenského centra Výživa dětí, rodiče tak mají nejen jistotu, že si jejich školák může ve škole svačinu obstarat, ale že jeho svačina bude zároveň odpovídat požadavkům na zdravou výživu.

+ Potraviny jsou v automatech uskladněny ve stálé teplotě a před poškozením při neprofesionálním zacházení je chrání obal. Výrobky jsou navíc doplňovány a vyměňovány podle potřeby – automat totiž dokáže sledovat lhůtu trvanlivosti jednotlivých výrobků a v případě jejího uplynutí výrobek nevydá.

+ Prodej z automatů probíhá pomocí bezhotovostní karty, ze kterých se při nákupu odečítá finanční částka nebo počet odebraných výrobků. Školáci tak neutratí peníze, které jim rodiče dávají na svačinu, za něco z výživového hlediska nevhodného či zcela jiného.


Líbí se vám projekt, nebo vám připadá zbytečný? Myslíte si, že na něm vydělá jenom jedna firma? Máte zkušenost se zdravými svačinami z automatu? Nebo je to jen lákadlo? Dáváte dítěti svačinu, nebo peníze?

Chystáme pro vás také test svačin ze „zdravých automatů". Sledujte Ženu-in!