Přehnat to s alkoholem nebývá složité, zvláště teď v létě. Jenže když se jím člověk předávkuje, přestává všechna legrace. Tady jde o život! Tušíte, jak mu jej zachránit? Máme pro vás návod!

Příznakem předávkování alkoholem může být bledý obličej, modrání rtů, tělesná ochablost, neschopnost mluvit, zpomalení dýchání i srdeční činnosti.  Důležité je takovému člověku hned pomoci. Stačí k tomu několik jednoduchých úkonů:

  • Vyvolejte u něho zvracení, aby se alkohol v žaludku nemohl vstřebat do krve.
  • Otočte jej na bok, aby při opakovaném zvracení nedošlo k ucpání dýchacích cest.
  • Doplňte mu cukr, protože nadměrná konzumace alkoholu s sebou nese hypoglykemický efekt a při kriticky nízké hladině krevního cukru hrozí otoky mozku. Cukr je nejlépe vstřebatelný v tekuté formě, odborníci doporučují přeslazený čaj.
  • Zkontrolujte průchodnost jeho dýchacích cest, především v důsledku zvracení.
  • Kontrolujte jeho dech i puls, dýchání je při otravě alkoholem mělké a zpomalené, dojít může i k poruše srdečního rytmu.
  • Vyhledejte či zavolejte lékařskou záchrannou službu.

opilec

Zdroj foto: Shutterstock

Více praktických informací je k dispozici na www.pijsrozumem.cz.

Reklama