Ačkoli většina lidí už pochopila, že zvířata jsou živé bytosti, které vnímají a cítí, najdou se tací, kterým je to jedno. Týrání zvířat má mnoho podob.
5a4f5c98f025bobrazek.jpg

Co je také považováno za týrání zvířat

 • Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
 • Podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením.
 • Omezovat výživu zvířete z jiných než zdravotních důvodů.
 • Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
 • Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
 • Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek apod.).
 • Používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují, anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.
 • Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
 • Usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.
 • Opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat.

Kompletní výčet toho, co je považováno za týrání, řeší zákon č.246/92 Sb., který naleznete ZDE.

Co dělat v případě, že se stanete svědky týrání?

Zavírat oči před tyranským nakládáním se zvířaty je skoro tak špatné, jako se týrání dopouštět sami. Je třeba si uvědomit, že jste třeba jediní, kteří dokáží němé tváři od utrpení pomoci. Proto se co nejdříve obraťte na některou z institucí k tomu určených.

Veterinární správa je asi tím nejlepším řešením, protože vaše oznámení jde přímo ke „zdroji“. Jen na návrh příslušného orgánu veterinární správy totiž může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete:

 • nařídit odebrání týraného zvířete,
 • nařídit snížení počtu hospodářských zvířat, včetně jejich usmrcení,
 • nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat.

Dále můžete kontaktovat obecní, obvodní či městský úřad (odbor životního prostředí) nebo Policii ČR.

Jak týrání oznámit?

5a4f5cdbe64c0obrazek.jpgPokud jste svědky týrání zvířat, pokuste se získat nějaké důkazy. Ideálně fotografie či video, pokud je to možné. Špatné zacházení se tak bude majiteli lépe dokazovat.

Určitě nezapomeňte detailně popsat, jakým způsobem k týrání zvířete dochází. Uveďte co nejvíce informací včetně časových údajů a připojte důkazní materiály, pokud je máte. Pro jistotu si pořiďte od všeho, včetně vašeho oznámení, kopie.

Další nezbytností, kterou budete k oznámení potřebovat, jsou údaje o majiteli týraného zvířete – jeho bydliště, jméno a podobně, aby kontroloři věděli, kam mají jít.

Zda uvedete i své kontaktní údaje, to je čistě na vás. Úřady jsou povinné zabývat se i anonymními podněty. Ale pokud se pod oznámení podepíšete, stáváte se účastníky řízení. To znamená, že budete o jeho průběhu informováni.

Oznámení můžete podat nejen písemně, ale také ústně.

Nejste si jisti?

Pokud váháte, zda se v daném případě jedná o týrání, můžete se napřed poradit s odborníky působícími v některé ze společností pro ochranu zvířat. Může to být například Nadace na ochranu zvířat, Společnost pro zvířata, Svoboda zvířat a tak dále.

Další informace na téma oznámení o týrání zvířat naleznete na stránkách Státní veterinární správy ČR.

Čtěte také: