kost.jpg

K čemu je kostní dřeň potřeba?

Pomáhá lidem, kteří onemocní některou z chorob krvetvorby. Nejde jen často zmiňovanou leukémii neboli rakovinu krve, ale také například o zhoubné nádory krvetvorby nebo těžké útlumy krvetvorby či imunity. Jen v Česku se lékaři pokoušejí každoročně zachránit stovky takových pacientů, děti nevyjímaje. Když ostatní metody nestačí, zůstává naději na úplné uzdravení transplantace krvetvorných buněk (kostní dřeně) od zdravého dárce.

Kostní dřeň je rosolovitá tkáň v dutinách kostí, kde se tvoří všechny druhy krvinek, které potřebujeme pro život. Červené krvinky přenášejí kyslík do tkání a orgánů, bílé brání organismus proti infekcím, krevní destičky chrání proti krvácení.

Jak se hledá vhodný dárce?

Dárcem může být jen člověk, jenž se s nemocným shoduje v mimořádně složitém systému transplantačních (tzv. HLA) znaků. Tyto transplantační znaky jsou dědičné, a proto se pro pacienta hledá vhodný dárce krvetvorných buněk nejprve mezi pokrevními příbuznými, v prvé řadě u sourozenců. Ne vždy se ale najde. To dokazuje fakt, že tři čtvrtiny dárců krvetvorných buněk nejsou s pacientem v příbuzenském vztahu. Pochází z Českého národního registru dárců kostní dřeně (ČNRDD). Ani tak se ale pro každého čtvrtého pacienta vhodný dárce nenajde. Proto je třeba počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat.

cnrdkd.jpg

Jak se stát dobrovolníkem?

Stačí vyplnit registrační formulář „Přihláška do registru“, případně si jinak domluvit schůzku v některém z dárcovských nebo odběrových center ČNRDD. Tam vám vše dopodrobna vysvětlí a vy můžete podepsat souhlas se zařazením vašich dat do registru a vyplnit krátký zdravotní dotazník.

Poté vám odeberou ze žíly malé množství krve (2 ml), a tu vyšetří v centrální laboratoři – analyzují transplantační znaky. Část vzorku vaší krve uloží v DNA depozitáři ČNRDD pod vaším kódem. Vyšetřené transplantační znaky jsou pak odeslány do Koordinačního centra ČNRDD, kde jsou vloženy do počítačové databáze a zároveň zaslány do mezinárodní databáze dárců BMDW. Ano, shodu s vámi může najít i pacient ze zahraničí. Vy se ale nikdy nedozvíte, komu jste pomohla.

V databázi zůstanete až do vašich 60 let, pokud se pro vystoupení z ní nerozhodnete dříve, na což máte právo.

Podmínky pro vstup do ČNRDD:

  • věk 18 - 35 let
  • váha nad 50 kg
  • dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti
  • ochota překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka

Zdroj: Český národní registr dárců kostní dřeně

Co když vás vyberou?

Pravděpodobnost, že se objeví pacient, který s vámi bude mít shodné znaky v systému HLA (viz výše), není vysoká. Z Registru vás tak dost možná nebudou nikdy kontaktovat. K darování krvetvorných buněk dospěje jen méně než 1 % dobrovolníků registrovaných v databázi ČNRDD. Pokud byste ale jako vhodná dárkyně byla vybrána, ani tak není vaší povinností kostní dřeň nakonec darovat. Můžete to odmítnout, aniž by se o vašem odstoupení od darování kdokoli dověděl.

Pokud se rozhodnete kostní dřeň darovat, čeká vás podrobné lékařské vyšetření, pohovor ohledně odběru a také si vyberete způsob darování kostní dřeně. Dárcovství je dobrovolné, bezplatné a anonymní.

Jak odběr probíhá?

Existují dva rovnocenné způsoby odběru kostní dřeně. Buď klasickým odsátím dřeně z vnitřku kostí v celkové anestezii, nebo takzvanou separací ze žilní krve, což je čtyři hodiny trvající proces, při kterém není nutné dárce uspat.

operace.jpg

Kdy se vrátíte domů?

Při standardním průběhu odběru dřeně odsátím z vnitřku kostí je dárce odpoledne po zákroku zotaven, může jíst, pít i chodit. Druhý den odchází domů.

Po separaci přes žíly na předloktí může být dárce propuštěn domů už za dvě až tři hodiny po skončení odběru.

Co za to dostanete?

Dárcovství je bezplatné. Ale podle Zákoníku práce máte coby zaměstnanec právo čerpat v souvislosti s odběrem čtyři dny plně placeného pracovního volna (96 hodin). Zároveň můžete uplatnit slevu na dani v daňovém přiznání.

Zajímá vás více o dárcovství kostní dřeně? Pak klikněte ZDE.

Čtěte také:

Reklama