Mohl rod Přemyslovců vymřít už skoro dvě stě let předtím, než k tomu skutečně došlo? Ano! Díky románku knížete Oldřicha a prosté ženy Boženy se tak ale nestalo.

Počátek 11. století pařil k temným obdobím naší historie. Ačkoli Boleslav II., zvaný Pobožný, se o potomstvo postaral – měl tři syny – za pár let už bylo všechno jinak. Během následujících čtyřiceti let došlo desetkrát k výměně panovníka na knížecím stolci! Byla to doba nemilosrdného a bratrovražedného boje o moc. Brutalita a nesnášenlivost mezi třemi Boleslavovými syny málem skončila katastrofou.

A co víc – žádný mužský potomek na obzoru! V hodině dvanácté to nakonec zachránil Oldřich, nejmladší z bratrů. Už bylo načase! Přemyslovci ale měli namále. Kníže Oldřich byl sice ženatý - a to údajně s cizí urozenou šlechtičnou, tedy stavovsky přiměřeně. Jenže na dědice čekal marně, manželství bylo bezdětné.

Životní příběh Oldřicha a Boženy by i dnes určitě vzbudil velkou pozornost a byl by bedlivě sledován bulvárem. Jak to asi bylo? O selce, pradleně a pozdější kněžně Boženě toho bohužel moc nevíme. Dokonce prý historici na začátku 20. století začali spekulovat o tom, jestli byla vůbec Božena skutečná historická postava, jestli taky nepatří do říše bájí. Jisté je, že nebyla zdaleka tak urozená, jak by se slušelo na manželku knížete.

6436a93138e24obrazek.jpg

Foto: Oldřich a Božena, obraz Adolfa Liebschera
Adolf Liebscher, Public domain, via Wikimedia Commons

A kde došlo k setkání? V blízkosti Peruce poblíž Loun. Dnes je tam Boženina studánka a Oldřichův dub. Oldřich se prý vracel z lovu, když spatřil krásnou dívku či mladou ženu, jak pere u studánky prádlo. Krásná musela být, do ošklivé by se přece nezamiloval! Podle Kosmovy kroniky to byla Božena Křesinova. Jestli to byla dcera nějakého Křesiny či jeho manželka, úplně jasné není. Okouzlila ho ale natolik, že po ní zatoužil a na místě ji prostě „sbalil“. Co na to řekl Křesina (Boženin manžel či otec), se vůbec nikde neuvádí. Není známá ani reakce Oldřichovy nejspíš neplodné manželky, kterou prý ale nezapudil. Už tehdy nebylo nic neobvyklého, když se muž nespokojil jen s jednou ženou.

Láska Oldřicha a venkovské krasavice Boženy brzy přinesla ovoce. Narodil se syn Břetislav, pozdější velmi schopný panovník, nazývaný též český Achilles. Kdy a kde se narodil, taky úplně přesně nevíme. Ale copak je to až tak důležité? Hlavně že byl přemyslovský rod zachráněn! V té době Oldřich nejspíš emigroval, protože pro něj nebylo v Čechách bezpečno. Jeho nejstarší bratr mu totiž usiloval o život.

Moc jasné není ani to, zda se Břetislav narodil jako Oldřichův nemanželský syn. Ani to, kdy vlastně došlo ke sňatku jeho rodičů. Ale došlo k němu, aniž se Oldřich s původní manželkou rozvedl. Když se pak Oldřich vrátil po letech na trůn, Božena i Břetislav už byli po jeho boku. Božena požívala i přes svůj původ velké úcty. Břetislav se k ní hlásil i po smrti svého otce, kdy se stal sám panovníkem. Boženě se asi špatně nedařilo, když svého manžela přežila o osmnáct let. V době smrti jí bylo kolem sedmdesáti let. Dožila se i svatby Břetislava s Jitkou, jejichž vztah  - jak známo - začal také trochu netradičně. A stala se babičkou minimálně pěti vnuků. Z dnešního pohledu udělala docela slušnou kariéru!