Pojem globalizace se stal zaklínadlem moderní doby. Málokdo ale ví, co znamená. Pro moderní svět je charakteristická takzvaná časoprostorová komprese - zkracují se vzdálenosti i doba nezbytná k jejich překonání. 
 
Konec palců, stop a kroků
Globalizace s sebou přináší pád hranic. Reálný fyzikální svět se samozřejmě nemění, jenže „vzdálenost" není jen objektivní pojem, ale i takzvaný sociální konstrukt. Závisí na tom, jak vnímáme svět. A to, co pro naše předky bylo daleko, je pro nás najednou blízko. Mění se i sám prostor. Dříve byl poměřován lidským tělem - měli jsme palce, stopy a kroky, ale s rozvojem vědy a techniky se do popředí dostávají jiné jednotky. Stále se užívají výrazy jako „setkat se tváří v tvář", „jít ruku v ruce", nebo „krok za krokem", jejich význam však pomalu mizí.

Sousedství cizinců
Zvyšuje se také množství informací, které jsou na nás chrleny. Dnes už nestačí podívat se jednou měsíčně na zprávy nebo popovídat si se sousedy o tom, co se stalo nového - pokud bychom tak postupovali, ztratili bychom rychle přehled o dění kolem nás. Na sousedy máme vůbec čím dál tím méně času a především ve městech tak dochází k paradoxnímu stavu, kdy jsou si lidé fyzicky mnohem blíže, než bývali dřív, a přesto jsou jeden od druhého mnohem víc izolováni - v podstatě žijí vedle sebe jako cizinci.

Uniformní vzpoura proti uniformitě
Globalizace s sebou přináší určité osvobození od zodpovědnosti a povinnosti. „Jde zkrátka o osvobození od povinnosti přispívat ke každodennímu životu a zachování komunity,“ říká Bauman. Komunity se mění - už nejde o skupiny lidí žijících ve stejném prostoru, a proto o tento prostor pečujících, ale spíše o společenství spojená moderními technologiemi. Mizí tradiční povinnosti, které předurčovaly místo člověka ve světě. Heslem moderního světa je uniformita konzumu a plánovaný život. Dokonce i rebelie proti konzumu se stává uniformní a masovou záležitostí. Odumírající národní státy ztrácí svůj význam, a i když se nacionalisté snaží navrátit staré časy, jejich snaha dávno pozbyla opory a slova ztratila obsah. 

Jsme globální elita?
Druhou stránkou globalizace, nikoliv jejím opakem, je lokalizace, připoutávání k určitému místu. Globální, kosmopolitní elita těch, kteří se s moderním světem sžili a udržují s ním krok, se striktně odděluje od lokalizované - tedy k místu připoutané většiny. „Někteří lidé se mohou z lokality - z jakékoli lokality - přesunovat libovolně. Jiní bezmocně přihlížejí tomu, jak jim jediná lokalita, již obývají, mizí pod nohama,"  říká Bauman.

V takovém světě neustálé nejistoty lidé hromadí příjmy a zvyšují spotřebu, protože jsou to v celku spolehlivé způsoby, jak redukovat čas, po který je člověk sám se sebou. Naděje, které si někteří činí s rozšířením počítačových technologií, jsou podle Baumana marné: „Na rozdíl od toho, čemu chtějí věřit akademici, kteří jsou sami příslušníky nové globální elity, internet a webové stránky nejsou pro každého a není pravděpodobné, že se kdy otevřou univerzálnímu použití."

S využitím knihy S. Baumana - Globalizace - Důsledky pro člověka

Myslíte si, že internet se někdy stane záležitostí většiny? Nebo souhlasíte s Baumanem? Připadáte si jako „globální elita“? Máte pocit, že „držíte krok s dobou“? Stíháte sledovat dění ve světě? Jste součástí nějaké „lokální“ komunity, nebo spíše komunit internetových?

Reklama