cl.jpg
Foto: Kde se učit

Distanční výuka rozhodně není pro každého dostatečná, to ostatně pro mnohé nebyla ani ta prezenční. Možnosti, jak si doplnit znalosti, lépe pochopit určitou látku nebo se procvičit v tom, co žákovi či studentovi zrovna nejde, nabízí vzdělávací rozcestník www.kdeseucit.cz. Na této stránce je více než 350 odkazů roztříděných podle věku či předmětů. Začínají už předškolním vzděláváním a pokračují i dále. Navíc jde o grafické odkazy, které jsou lákavější i pro nejmladší školáky. Nechybí odkazy na videa, která při vzdělávání i baví.

matematika.jpg
Foto: Kde se učit

Stránky nezahrnují jen školní předměty. Kromě nich jsou tam i kategorie uměleckých aktivit, multimediální tvorby, pohybových aktivit, odkazů na zpřístupněné sbírky knihoven, galerií a další zajímavé zdroje.

telocvik.jpg
Foto: Kde se učit

„Doufáme, že si na těchto stránkách budou žáci, studenti i dospělí surfovat pro radost a při té příležitosti se i něco zajímavého dozví o světě kolem nás. Nejsou to stránky na dobu covidovou. Jsou to stránky pro potěchu z poznání, k jejichž vzniku nás doba covidová pouze inspirovala. Abychom si opět uvědomili, že internet by měl sloužit především jako prostředek k předávání informací a šíření poznání po celém světě,“ uvádějí tvůrci stránky Veronika Kovářová a Michal Mucha.

Reklama