V našich zeměpisných šířkách je schopnost udržet moč vyžadována již u tříletých dětí, ale o diagnóze „noční pomočování“ hovoříme až u dětí starších 5 let. Nočním pomočováním (enuresis nocturna) trpí ti, kteří mimovolně vyprazdňují močový měchýř ve spánku. Přestože příčinou tohoto onemocnění je pomalejší dozrávání mechanizmů regulujících tvorbu a vylučování moče, u laiků převládá názor, že hlavní příčinou je strach a stres dítěte.

kid

Zlehčování nepomůže

Noční enuréza je přehlížena. Spousta rodičů považuje noční pomočování spíše za společenský problém než za diagnózu. Veřejnost tyto potíže zlehčuje a odmítá se jimi vážně zabývat. K takovému postoji může rovněž přispívat konzumní způsob života, báječné suché plenkové kalhotky a velmi liberální výchova dětí. Ačkoliv příčiny enurézy nejsou psychického rázu, výsledkem pomočování mohou být psychické problémy. Zejména pokud děti enuretici nemají oporu ve svých rodičích, pociťují životní nepohodu a méněcennost. Nepřijde-li pomoc lékaře včas, roztočí se kolotoč studu, sebeobviňování a traumat. Enuretik se navenek projevuje nejistým chováním, často se straní kolektivu, což jeho okolí brzy odhalí a využije. To snadno přerůstá v posměch a šikanování.

Pomůže dětský lékař

Pokud rodič s pacientem spontánně nepřijde s problémem pomočování do určitého věku, později už tuto diagnózu z ostychu skrývá. Nenahraditelnou úlohou dětského lékaře je pomoci tento ostych překonat. Případy nočního pomočování je třeba aktivně vyhledávat, protože spontánní výpověď doprovodu pacienta nebývá častá. Při snaze zachytit primární noční pomočování je třeba zaměřit pozornost především na preventivní prohlídky v 5 letech. Bez ohledu na zápornou odpověď z předcházející prohlídky je třeba opakovat dotaz při následných preventivních prohlídkách, čímž je rodičům vytvářena příležitost svěřit se. Většinou až na přímý dotaz rodiče připustí, že se jejich dítě v noci pomočuje a že tento problém trápí celou rodinu.

Problémy ve škole

Pomočování může být důvodem i k odkladu školní docházky. Tento problém není dobré před lékařem zatajovat. Mnozí rodiče přicházejí potvrdit odklad školní docházky a zdůvodňují jej různě, např. že dítě je velmi hravé, zlobí nebo je naopak nesmělé a zakřiknuté. Toto mohou být přidružené problémy, které nejsou tak závažné jako nepřiznané pomočování. Lékař by měl vycítit pravé důvody odkladu a přátelským rozhovorem s rodiči téma otevřít. Pokud rodič nemá důvěru ve stávajícího pediatra a nedokáže se mu svěřit, měl by vyhledat jiného dětského lékaře, popř. se obrátit přímo na nefrologa (seznam specialistů řešících noční pomočování najdete na www.nocvsuchu.cz).

Příklady z ordinace

16letý zednický učeň byl opakovaně napadán staršími spolužáky, šikanu ze strany spolužáků však považoval za oprávněnou. Mladý hoch měl absurdní pocit viny a stavěl se do role oběti, která si takové zacházení zaslouží. K nočnímu pomočování se přiznal až po několika velmi dotěrných dotazech lékaře. Protože mu starší sestra vždy pomáhala následky z noci uklidit a zahladit, jeho matka sice něco tušila, ale dále to nerozpitvávala. Na základě nefrologického vyšetření byla stanovena diagnóza „primární noční enuréza“ a doporučena léčba desmopresinem. Dříve chlapec odmítal chodit do školy, neučil se a měl špatné výsledky, nyní má 100 % suchých nocí, díky kterým došlo k výrazné změně v jeho chování - zvýšilo se mu sebevědomí, ustalo šikanování ve škole, zlepšily se jeho studijní výsledky, má přítelkyni.

9letý šikovný hokejista měl výborné sportovní výsledky, při tréninku projevoval maximální nasazení a všichni v něm viděli naději mužstva. Před turnajem nebo zápasem mimo město však vždy nenadále onemocněl. Několikrát se opakovalo, že s ním ve čtvrtek nebo v pátek (před víkendovým turnajem) přišla matka do ordinace, protože si stěžoval na nevolnost, bolest hlavy a zvracení. Při preventivní prohlídce v 9 letech matka připustila, že se chlapec v noci pomočuje, hlavně v cizím prostředí. Protože se nadějný hokejista pomočil i při jednom sportovním výjezdu, odmítal se dalších zápasů s noclehem mimo domov účastnit. Tím se vysvětlila jeho náhlá a krátce trvající onemocnění. Po nefrologickém vyšetření následovala léčba desmopresinem, po které nastalo rychlé zlepšení a zrodila se hokejová hvězda.

Více informací najdete na www.nocvsuchu.cz - také seznam specialistů z celé ČR, kteří se nočním pomočováním zabývají

Reklama