V pořadí již sedmý ročník českého gay a lesbického filmového festivalu MEZIPATRA byl slavnostně zahájen dne 27. října v brněnském kině Scala. V Brně přehlídka potrvá až do 4. listopadu, poté se festival přesune do pražského kina Světozor. Zde bude probíhat v termínu 6. - 12. listopadu. Na ozvěny festivalu se však mohou těšit už podruhé také diváci a divačky v Českém Těšíně, a to ve dnech 20. - 23. listopadu.

Festival věnovaný filmům s gay, lesbickou, bisexuální a transgender (GLBT) tematikou, nad nímž letos převzali záštitu bývalý prezident Václav Havel i primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, je největší každoroční akcí svého druhu ve střední Evropě. Diváci a divačky mohou v jeho rámci zhlédnout přes šest desítek převážně dlouhometrážních, avšak také krátkých hraných filmů i filmů dokumentárních. MEZIPATRA jsou zároveň přehlídkou soutěžní, v průběhu slavnostního zakončení festivalu, jež proběhne 12. listopadu v pražském kině Světozor, budou uděleny tři ceny - Cena odborné poroty za nejlepší celovečerní hraný film, Cena studentské poroty pro nejlepší krátký film a Cena diváků. (indicie Hukvaldy)


Hlavním tématem, na které se letošní ročník festivalu zaměřuje, je puberta jako životní období, kdy otázky spojené s hledáním vlastní identity i sexuální orientace nabývají na důležitosti snad nejvíce. Oscilování mezi obavami z vlastní odlišnosti a zároveň touhou nevyčnívat a zapadnout do vrstevnického kolektivu, první lásky a první sexuální zkušenosti, strach svěřit se s pociťovanou odlišností sebe sama svým nejbližším, střet s negativními stereotypy a mnohdy i nemilosrdná konfrontace s vlastní rodinou - to jsou ústřední dějové motivy, které budou provázet letošní filmovou přehlídku. Hlavnímu tématu odpovídá i vizuální podoba festivalu využívající autentických textů, vystihujících jak samotnou specificitu jazyka teenagerů/ek, tak problémy, které v této životní fázi mladí lidé řeší.

V rámci další tematické sekce festivalu MEZIPATRA, která bývá již tradičně věnována retrospektivě režisérů a režisérek nějakým způsobem důležitých pro problematiku sexuálních menšin, pak budou tentokrát uvedeny adaptace románů významného nizozemského spisovatele Gerarda Reveho. Gerard Reve, který byl znám svým otevřeným deklarováním homosexuality, kritikou církve a konflikty nejen s církví, ale také státními institucemi i samotným belgickým králem Albertem, zemřel 8. dubna letošního roku ve věku 82 let. Festival představí filmové adaptace jeho románů Večery a Milí chlapci. V pražském kině Světozor pak budou po celou dobu festivalu k vidění také ukázky z kultovního nizozemského komiksu De Avonden, který vznikl podle stejnojmenného románu tohoto autora.

V neposlední řadě pak přehlídku doplní sekce věnovaná slovenskému gay a lesbickému filmu nazvaná příznačně Lepšie byť bohatý a hetero ako chudobný a teplý. Podle pořadatelů a pořadatelek festivalu totiž slovenský gay a lesbický film představuje ve středoevropském kontextu ojedinělý fenomén nejen samotným počtem titulů, ale také šíří žánrového záběru. V rámci této sekce bude taktéž opětovně uveden i loňský divácký vítěz festivalu, film Supper man slovenského režiséra Alberta Vlka.


Mimo samotnou filmovou nabídku se však návštěvníci a návštěvnice MEZIPATER mohou těšit, jako již tradičně, na množství doprovodných akcí, které pro ně organizátorský tým festivalu připravil. Brněnská i pražská část přehlídky bude provázena divadelními představeními, výstavami, literárními večery, četnými diskusemi i festivalovými večírky. V případě pražské části festivalu mohou zájemci a zájemkyně zavítat na některé z plánovaných doprovodných akcí už před samotným oficiálním zahájením přehlídky. Již ve dnech 30. října - 2. listopadu budou mít diváci a divačky v Praze také možnost shlédnout v rámci programu Delikatessen čtyři celovečerní filmy s gay a lesbickou tématikou, které pro ně ve spolupráci s MEZIPATRY připravil Goethe Institut. 

Více na www.mezipatra.cz

Tisková zpráva z 30.10.2006 15:25, www.ta-gita.cz

Reklama