1/ Kategorický imperativ jedinci ženského pohlaví se zřítelnicemi bez pigmentu nesetrvávat v pozici sedící u trajektorie chemické sloučeniny vodíku a kyslíku.

 2/ Částečná ztráta prostorového vnímání vede k suverenitě v komunitě jedinců s totální ztrátou prostorového vnímání.

3/ Jedinec z čeledi Canidae se plavným pohybem dostával přes Avenu.

 4/ Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícícho subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící

5/ Signálně zbarvený kousku materiálu tkaného z kmentu opisuj kružnici kolem bodu S.

6/ Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního, vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.

7/ Zařízení na produkci oblíbené slovanské potravy vykázala únavový syndrom a potvrdila gravitační zákon.

 8/ Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin v dlouhém časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění křivule s držadlem sloučeninou vodíku a kyslíku dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty

 9/ Pohyb dolních končetin v minulém čase po dopravní komunikaci person intacta.

10/ Abundace šelem z čeledi Canidae přivodí exitus jednoho hlodavce z čeledi Laporidae.

 Řešení

1/ Holka modrooká nesedávej u potoka
2/ Mezi slepými jednooký králem
3/ Skákal pes přes oves
4/ Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
5/ Červený šátečku kolem se toč
6/ Láska hory přenáší
7/ Pec nám spadla
8/ Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
9/ Šly panenky silnicí
10/ Mnoho psů, zajícova smrt    

        
Reklama