Všechno, co je kolem nás, ovlivňuje náš život a také naše zdraví. Jak pozitivně, tak i negativně. O vlivu různých faktorů na vznik nádorů už bylo provedeno několik odborných studií, které došly k různým závěrům. Všechny se ale shodly na jednom: největší vliv na vznik rakoviny prsu mají genetické předpoklady, hladina hormonů, životospráva a věk, ve kterém byla žena poprvé těhotná.

cancer

Geny

Existuje podskupina pacientek, které mají genetickou zátěž, je to tzv. BRCA pozitivita 1 nebo 2, které spolu přinášejí ještě další riziko vzniku maligních onemocnění, jako je třeba karcinom těla děložního, karcinom vaječníků nebo karcinom tlustého střeva. Pak existují i další syndromy, které jsou spojené s výskytem karcinomem prsu, které potom postihují třeba i jiné orgány, u některých syndromů to může být i vícečetný výskyt malignit v nejrůznějších orgánech a tkáních.
Jak pomoci? Rodiny s těmito syndromy je nutné pečlivě sledovat, aby se případné nádory zachytily co nejdřív. Pokud je v rodině jediná osoba s rakovinou prsu, je to sporadický výskyt, tam genetická zátěž být nemusí. Pokud je ale v rodině víc členů s rakovinou prsu, nebo je některá žena postižena ve velmi mladém věku (do 35 let), genetické předpoklady je nutno vyšetřit.

Celý článek čtěte ZDE www.foryou.cz .

Reklama