kin.jpg
Foto: Shutterstock

Ponecháme-li teď stranou, jak je na tom váš potomek s psychickou i fyzickou připraveností na školku, zákon o vzdělávání hovoří jasně. Umožnuje docházku dětem ve věku od 3 do 6 let, mladší na ni nemají právní nárok. Přestože jsou v některých státních školkách ochotni přijmout i děti dvouleté, není to jejich povinnost. Jde čistě o jejich rozhodnutí.

„Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu,“ upřesňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přesto může nastat problém, když zájem o docházku překročí možnou kapacitu dané školky. Ta pak postupuje podle předem stanoveného klíče. Upřednostní starší děti před těmi mladšími. Neměla by ale upřednostnit starší nespádové děti před tříletými a staršími spádovými žáčky.

Máte doma pětileté nebo starší dítě, které by mělo v září roku 2023 nastoupit do první třídy základní školy? Pokud do mateřské školy zatím nechodí, musíte ho tam zapsat k jednoleté povinné docházce. A to i v případě, že se rozhodnete pro domácí, individuální vzdělávání. Pokud si vyberete jinou školku, než je státní, musí být zapsána ve státem uznávaném rejstříku.

K zápisu můžete jít do libovolné mateřské školy i mimo svou spádovou oblast. A nemusíte zůstat jen u jedné. Pokud ale dítě do více školek i přijmou, je slušností ty nezvolené o nenastoupení co nejdříve informovat. Nebudete tak zabírat místo dalším zájemcům.

Kdy jít k zápisu?

Přesný termín, kdy se zápis uskuteční, je opět v režii vybrané školky. Najdete ho na jejím webu, sociálních sítích, na stránkách zřizovatele, nebo třeba na vývěsce jejího sídla. Případně si ho můžete zjistit telefonicky. Jisté je ale jedno – školky to musí stihnout v termínu mezi 2. a 16. květnem.  

Co budete u zápisu potřebovat?

Pokud nemáte předem vytištěné a vyplněné všechny potřebné formuláře (přihláška, evidenční list…), dostanete je na místě. Tam je také vyplníte a odevzdáte. Případně si některé odnesete domů s tím, že je vedení školky dodáte do požadovaného termínu. To se týká například lékařského potvrzení o splněném povinném očkování. Nemusí je mít jen pětileté děti, které nastupují k povinné předškolní docházce. Je také potřeba mít přihlášku podepsanou oběma rodiči. Případně dodat prohlášení, že druhý rodič není k zastižení.

Co s sebou budete určitě potřebovat, to je váš občanský průkaz, dále pak rodný list dítěte, doklad k ověření jeho trvalého bydliště. Někde dokonce i potvrzení o ukončení rodičovské dovolené. Ne že byste dítě nemohla posílat do školky i při rodičovské dovolené, ale někde vám to při přetlaku zájemců ubere body potřebné k přijetí. Všechno se liší školka od školky, stejně jako samotný průběh zápisu.

Většinou můžete přijít spolu s dítětem, které se ve třídě alespoň rozkouká. Lze ale dorazit i bez něho. Nebo do školky jít vůbec nemusíte. Stačí vyplněnou přihlášku a další náležitosti předem poslat do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo poštou.

Nevezmou vám místo děti z Ukrajiny?

Toho se obávat nemusíte. Zápis pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, se bude konat až 23. června, tedy až po zápisu pro české děti.

Nedostalo se na vás?

Pokud skončíte v seznamu přijatých dětí pod čarou, lze se odvolat. Případně zkusit štěstí v průběhu nadcházejícího školního roku. Může se totiž stát, že se ve školce nějaké místo uvolní. A na to se samostatný zápis nevyhlašuje.

Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, EDU

Čtěte také:

Reklama