Zlínská fakulta vyloučila studenty za opisování diplomových prací. Vysoké školy tak zahájily boj proti podvádění studentů.

Na návrh disciplinární komise vyloučil děkan Fakulty humanitních studií ve Zlíně Vlastimil Švec dva studenty, kteří předložili k obhajobě zčásti opsané diplomové práce. Dalšího autora bakalářské práce komise navrhla vyloučit podmínečně.

Podle Jana Malého z rektorátu univerzity měly diplomové práce vyloučených studentů shodné části s již dříve obhájenými pracemi na Masarykově univerzitě v Brně. Bakalářská práce podmínečně vyloučeného studenta se shodovala jen z menší části.

Na konci listopadu odhalilo vedení školy plagiátorství diplomové práce studentky pátého ročníku. Na začátku července se ukázalo, že nepůvodní práci odevzdal i děkan Fakulty multimediálních komunikací Jaroslav Světlík, který podle zjištění etické komise opsal většinu své habilitační práce ze své dříve vypracované doktorské práce.

Na opisování upozornil vedení univerzity anonym. Podle rektora Baťovy univerzity Ignáce Hozy docent Světlík poškodil dobré jméno zlínské univerzity.

Univerzita Tomáše Bati patří od loňského podzimu mezi vysoké školy, které se zavazují, že budou potírat plagiátorství. Zda je práce opsaná, univerzita zjišťuje pomocí systému klíčových slov v internetovém vyhledávači.

Do systému odhalování plagiátorství je zapojeno zhruba 13 vysokých škol, mezi nimi například Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Masarykova univerzita v Brně.

Zdroj: ČT24

Reklama