LONDÝN - Libyjský prezident Muammar Kaddáfí kdysi popudil egyptské ženy přednáškou o jejich vrozené podřízenosti vůči mužům. Přirovnal je ke kravám, jež jsou stejně jako ony, určeny pouze k plození potomstva a jeho kojení, a tudíž nemají žádné právo na rovnoprávnost.

Britské badatelky Clare Holdenová a Ruth Maceová z londýnské univerzity nyní zjistily, že obdobný názor má skutečně hluboké historické kořeny.

Byly to totiž právě krávy, respektive jejich vlastnictví, které už před mnoha tisíciletími dopomohlo mužům k dominantnímu postavení.
"Nikoli mohutnější tělesná kondice, agresivita či touha po moci, ale právě stáda získaného dobytka vedla k podřízenému postavení ženy ve společnosti a jejímu násilnému umlčování," uvedly v odborném časopise Proceedings of the Royal Society.

Podle mínění vědkyň je příčina zcela nasnadě.
Dědictví veškerého majetku prý nejbezpečněji pokračuje v mužské linii, která je daleko spolehlivější než ženská, a dokáže se postarat o jeho rozmnožování.
Z toho ostatně vyplývá i protěžování synů na úkor dcer.
Každý mužský potomek měl šanci, že mu nevěsta jako věno přinese stádo krav. Díky tomu si mohl dovolit i větší počet manželek, které ho mohly obdařit dalšími Adamovými následovníky, kteří posílili prestiž rodinného klanu.
Žena, která by si pořídila více manželů, je bohužel limitována přírodou.
Trvá jí totiž devět měsíců než porodí nového nositele rodu. Za tu dobu však může její partner oplodnit nekonečný počet dalších žen.
A to jeho oficiální družku neustále staví na nižší stupeň.

Krávy v tom opravdu nejedou, přestože se na ně svaluje vina.   

      
Reklama