Megalitů – zejména menhirů – je v Čechách hned několik desítek. K nejzajímavějším a nejzáhadnějším ze všech ale patří kamenné řady u městečka Kounov. Je známo hned několik teorií, k čemu tento kamenný areál mohl sloužit, pochopitelně se objevily i spekulace o UFO a systému navádění... Co však byly kameny ve skutečnosti, dnes již nikdo neřekne.

Pokud se už do Kounova vypravíte, měli byste vědět, že se do něj z Prahy jede po Karlovarské silnici, je kousek za Krušovicemi a řady nejsou přímo v Kounově, ale nad ním. Cesta k nim vede od nádraží, které také neleží přímo ve vesnici. Od něj je ale cesta značena poměrně dobře.

Zajímavé je, že naučná stezka z roku 1987 je demontována a přemístěna a po cestě ke kamenům naleznete pouze betonová torza. Přesto i podle nich se dá na náhorní plošinu (ano, i to lze ve středních Čechách nalézt), kde řady leží, dorazit. Nenaleznete sice poučná návěstí, zato si dal někdo práci a kolem kamenných řad, které ve skutečnosti asi doopravdy sloužily jako kalendář, vysekal les.

Co o Kounovských megalitech říci? Že nejsou ani tak mega, až na pár výjimek jako je Gibon 1, který váží šest tun a museli jej vléci alespoň 30 km. Celkem v lese naleznete čtrnáct řad (vysekané jsou asi čtyři), které jsou složeny ze zhruba 2500 balvanů střední velikosti. Kdo podobný projekt vymyslel a kdo zrealizoval, to už nám zůstane zřejmě záhadou.

Přitom řad si všiml až v roce 1934 jakýsi učitel Patejdl. Do té doby o nich nikdo nic nevěděl, a tak řady dozajista přišly k úhoně při těžbě dřeva a jiných kratochvílích, které se v lokalitě během tisíciletí, kdy jsou kameny tam, kde jsou, děly.

Více informací o kamenných řadách najdete ZDE.

Tam stojí Zkamenělý pastýř...

Pokud by vám ovšem byly kamenné řady málo, můžete si výlet prodloužit a vydat se ještě nějakých 25 km dále, k vesničce Klobuky, která má hned za humny největší menhir na území České republiky, kterému se přezdívá Zkamenělý pastýř. Celkem jich je u nás něco přes čtyřicet a tento má asi 3,6 metru.

Pozitivní je, že město uvolnilo peníze (možná i na naléhání místních sedláků, kteří měli každoročně zdupané pole) a vybudovalo k menhiru sypanou cestu. Kolem něj je maličkatá palisáda z kulatiny a vůbec to vypadá velmi úpravně. Keltskou divokost tu sice nenajdete, ale menhir vypadá důstojně a monumentálně. Pokud pojedete na Slaný, rozhodně si udělejte malou odbočku.

Menhiry jsou sice úplně nejjednodušší megalitické stavby, které známe, jedná se o pouhý vztyčený balvan, ale i tak jsou často menhiry z materiálu, který se nepodobá žádné hornině z blízkého okolí, a tak se dá předpokládat, že k jejich vztyčení bylo zapotřebí vynaložit obrovské úsilí. Proč přesně ale menhiry již tisíce let stojí tam, kde stojí, se zřejmě také nikdy nedozvíme.

http://anomal.cz