Už jste někdy telefonovali za mříže? Teď možná budete častěji, než byste čekali. Jeden z mobilních operátorů má v plánu zřídit call centrum přímo ve Věznici Vinařice a zaměstnat v něm tamní trestance.

Projekt, za nímž stojí Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti České republiky, spouští Vězeňská služba ČR ve spolupráci s mobilním operátorem T-Mobile. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána jde o další z plánovaných kroků, které mohou pomoci zvýšit zaměstnanost odsouzených, a to přímo ve věznici.

„Zaměstnávání odsouzených je mou velkou prioritou. Ze zahraničních zkušeností víme, že správné pracovní návyky jsou jednou z hlavních zbraní proti recidivě odsouzených. Mou snahou proto je, aby pracovali všichni odsouzení, kteří pracovat mohou. Projekt call centra je dalším krokem, který nám pomůže se k tomuto cíli přiblížit,“ uvedl Robert Pelikán. 

Stát vydá ročně na správu vězeňství devět miliard korun, přičemž náklady na jednoho vězně se měsíčně pohybují v řádech několika desítek tisíc. Odsouzení zapojení do této iniciativy mají pracovní smlouvu přímo s věznicí, odměna je dána zákonem. Platí tak dluhy, náklady na pobyt ve výkonu trestu a případně mohou i podporovat své rodiny. Náměstek MPSV Martin Kučera v projektu Změna je možná – chci změnu vidí možnost komplexního otestování nového nástroje, který sníží recidivu vězňů a možnost získání validních dat, která zohlední u dalších projektů týkajících se této skupiny. 

vezni

Zdroj foto: Shutterstock

Celý projekt bude velice náročný. Pracující odsouzení musí úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT pro pracovní činnost Operátor call centra. V průběhu 2 let trvání projektu projde předvýběrem 400 osob, přičemž do projektu bude nakonec po dalších odborných konzultacích a úspěšném dokončení rekvalifikačního kurzu zařazeno cca 90 osob. Vhodnost zařazení posuzuje odborná komise Věznice Vinařice, složená z kvalifikovaných zaměstnanců (vedoucí výkonu trestu, lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice, ostraha, prevence, ekonomické a správní oddělení). 

Reklama