Jednou z mnoha nepochopitelných záhad lidského konání jsou modlitební obřady tančících dervišů. Kdo tyto rituály viděl, musí uznat, že jejich tančící těla jako by se vznášela nad zemí a byla oddělena od okolního světa. Normálního člověka by při takovém tanci „trefil šlak“.

Je několik druhů svátostí, které mohou přivést člověka k Bohu. Meditace, zpěv, sebetrýznění, halucinogeny, anebo také hudba a tanec.

Tančící dervišové a jejich kontakt s vyšším duchovním řádem pomocí hudby a tance

dervišDervišové se dělí na několik bratrstev. Když je chlapci asi osm let, je odveden se souhlasem rodiny do kláštera Muzuimanského bratrstva, což jsou také dervišové, a je zde učen posvátnému tanci, který je pro ně motlitbou.
V taktu třtinových píšťal a bubnů pastevců tancují v mešitách nebo na otevřených prostranstvích několikrát do roka. Tímto způsobem získávají božskou jiskru a energii, tzv. Baraku. Pomocí tanečního transu a nasyceni magickým ruchem hudby se tak vydávají na svou mystickou cestu.

Oči tančících dervišů jsou po celou dobu upřeny na jedno místo. Vytvoří tak neviditelnou osu, kolem které se při tanci otáčejí, kterou nazývají alef či omfalos (nebo také pupek světa). Jde o bod, o němž všichni vyznavači mystiky říkají, že je to místo, v němž všechno začíná a končí.

Tančící derviši se otáčejí kolem vlastní osy proti směru hodinových ručiček a jejich levá ruka je vždy natočeno k nebi, pravá pak k zemi. Jde o určité propojení mezi kosmem a zemí, kdy vesmírná energie prochází skrze člověka na zem.

Pro oblečení dervišů platí přesná pravidla. Tanečník má několik dlouhých sukní s barevným vzorem, které při tanci vypadají jako kaleidoskop, nebo péra rajských ptáků. Někdy tančí i několik hodin a v momentě největšího vytržení to opravdu vypadá, že se vznášejí nad zemí.

Žádný tanečník na světě by nebyl schopen točit se v kuse dokola v rituálním tanci několik hodin. A pokud ano, nebyl by po skončení tohoto vyčerpávajícího aktu vůbec schopen stát na nohách.
Inu, jiný kraj – jiný mrav.

Použitý zdroj: www.zahady.cz a www.youtube.cz

Čtěte také:

Reklama