Jakmile žena přivede v porodnici na svět miminko, čeká je oba tamtéž minimálně třídenní pobyt. Taková je běžná praxe našich lékařských zařízení, kterou doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Oněch 72 hodin však rozhodně není pro rodičku ani novorozence povinných. Rozhodne-li se novopečená maminka odejít i se svým miminkem z porodnice ještě před uplynutím této lhůty, nikdo jí nesmí bránit. Jedná se o takzvaný ambulantní porod, kterého můžete využít v jakémkoli zařízení v celé České republice.

„Na ambulantní porod nepotřebujete žádný předpřipravený dokument, žádné razítko od kohokoli, žádnou žádost. Stačí vám vaše přání odejít dřív, vaše ústa a hlava,“ radí nastávajícím maminkám organizátoři informační kampaně Ambulantníporod.cz, tedy rodiče, kteří pomáhají ostatním rodičům vyznat se ve svých právech v této problematice.

Jak to funguje?

Maminka má právo kdykoli ukončit hospitalizaci a odmítnout navrhovanou péči pro sebe i své dítě, za které od jeho narození plně zodpovídá. Co se nezletilých pacientů týče, mohou jim lékaři bez souhlasu rodičů poskytnout jen neodkladnou péči, a to v případě že:

  • jde o léčbu vážné duševní poruchy dítěte, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví dítěte,
  • je třeba poskytnout zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
  • je u nezletilého podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

V ostatních případech jsou lékaři povinni vyslyšet přání rodičů a odchod z nemocnice jim spolu s dětmi bezodkladně umožnit.

Co po mamince mohou chtít lékaři?

Přestože z právního hlediska nemusí rodiče předložit ani podepsat jediný dokument, v praxi to tak jednoduché nebývá.

Negativní reverz
Lékaři požadují po mamince podepsání takzvaného negativního reverzu. Jde o dokument, jímž zdravotníkům potvrzuje, že ji poučili o možných rizicích jejího rozhodnutí, ale ona na něm přesto trvá. Takže oni pak právně nezodpovídají za jakékoli zdravotní komplikace, které mohou po jejím odchodu nastat. Takové dokumenty musí v případě odchodu z porodnice podepsat hned dva – jeden za sebe, druhý za své miminko. Vždy ale stačí podpis jen jednoho z rodičů.

Pokud by maminka reverz nepodepsala, na což má právo, mají lékaři jinou možnost ochrany – její reverz podepíše daný lékař a jeden jeho svědek.

Pečující pediatr
V porodnici bývá po novopečených maminkách požadována také informace, který pediatr převezme novorozence do péče. Ačkoli ani tento dokument není z hlediska zákona povinný, bývá lepší jej mít. Předejdete tak případnému zbytečnému dohadování se s neoblomným personálem nemocnice.

Někteří praktiční lékaři pro děti a dorost však odmítají převzít do péče děti mladší 72 hodin. Obávají se možných komplikací. Co pak? „Pokud vámi zvolený pediatr odmítá dítě z důvodu ambulantního porodu převzít do péče, kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu. Jednak tento postup pediatra není možný a odůvodněný, jednak vám pojišťovna pomůže najít pediatra, který dítě přijme,“ radí organizátoři informační kampaně Ambulantníporod.cz.

Co na to Liga lidských práv?
Podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Ještě je třeba připomenout, že prvotní vyšetření novorozence formou návštěvní služby včetně zajištění odběru krve na novorozenecký screening je službou plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a od rodičů tedy nesmí být vybírána žádná úhrada.

Poporodní screening miminka

Novorozenec v prvních dnech po porodu prochází hned několika vyšetřeními, které mají odhalit případná onemocnění a zdravotní vady. Ne všechna se ale stihnou do té doby, než maminka po ambulantním porodu ze zařízení odejde. Například takzvaný odběr z patičky je možné provádět nejdříve 48 hodin po porodu.

Je pak na rodičích, aby preventivní vyšetření miminka, byť nejsou ze zákona povinná, ale jen doporučená, zajistili sami. Třeba prostřednictvím pediatra, opětovnou návštěvou porodnice, nebo ve spolupráci se soukromou porodní asistentkou. Její návštěvy u maminky doma v prvních dnech ostatně vřele doporučují i lékaři. Jakožto zdravotnice může zkontrolovat rodičku i novorozence. Oběma totiž po porodu hrozí zdravotní komplikace.

Pozor na rizika

  • Maminka je ohrožena například poporodním krvácením, cévními komplikacemi, infekcí, poruchou laktace nebo psychickými problémy.
  • K nejčastějším nebezpečným komplikacím u novorozence patří váhový úbytek a dehydratace, porucha termoregulace, novorozenecká žloutenka a novorozenecká infekce. Je třeba myslet i na to, že některé vrozené vývojové vady se u miminka nejčastěji projeví až během druhého až třetího dne po porodu.

Ambulantní porod má své výhody i rizika. Pokud se pro něj rozhodnete, nezapomeňte si vše podrobně nastudovat a ideálně spolupracovat se zkušenou porodní asistentkou. Více informací o této problematice, seznam porodních asistentek nebo třeba seznam porodnic, pro které je, či není ambulantní porod problém, naleznete ZDE.

Čtěte také:

Reklama