zloty stok

Vezměte své děti a vyrazte na výlet do Polska. Tentokrát ale ne za trpaslíky do Vratislavi, ale do tajemných starých dolů, v nichž se těžilo zlato. Město Złotý Stok se nachází nedaleko hranic s Českou republikou a je plné historických památek a jiných zajímavostí.

Złotý Stok je přesně ten typ výletu, z něhož budou nadšeni jak vaše děti, tak i vy samotní. Poučíte se, zjistíte spoustu zajímavých informací, dýchne na vás historie, a ještě to místo vlastně zažijete doslova na vlastní kůži.

Kde se zvaly, tu se vzaly

Zlatý důl

Hornické práce byly prováděny v okolí městečka Złotý Stok již kolem roku 2000 př. n. l. a od té doby až do současnosti bylo vytvořeno až 300 km chodeb a šachet v celkem 21 úrovních. První písemná zmínka o zdejších důlních pracích pochází z roku 1273. V 15. století se staly nejvýnosnějšími doly Slezska. Největší rozvoj hornictví ve Złotém Stoku přinesl začátek 16. století, kdy byla zahájená ražba zlatých dukátů. Bylo to období, kdy v počtu 200 dolů toto důlní město přinášelo celkem 8 % celoevropské výroby zlata. Kromě jiného se Złotý Stok stal známým také díky prvnímu odstřelu skal ve světě pomocí černého střelného prachu, k němuž došlo v roce 1621.

Opravdového rozkvětu se Złotý Stok dočkal až s příchodem Hanse Schärffenberga, alchymisty a lékárníka, který dokázal zpracovat postup získávání arseniku z arsenových rud. Město se tak na dlouhých 100 let stalo hlavním světovým dodavatelem tohoto artiklu. A podle místních historek byl arsenikem ze Złotého Stoku otráven dokonce sám Napoleon.

Zlatý důl

V roce 1962 byla pozastavena veškerá činnost dolu a za dlouhých 700 let bylo prý z dolu získáno neuvěřitelných 16 tun ryzího zlata.

Turistická trasa „Zlatý důl“

Po 35 letech, kdy byl důl nevyužitý, se znovu otevřel, tentokrát pro turistické účely. K nahlédnutí do tajů dolů slouží štola Gertruda, Chodba smrti nebo například podzemní vodopád v Černé štole.

Zlatý důl

Štola Gertruda

Je považována za muzejní část prohlídky. Je 500 m dlouhá a k vidění je tu sbírka map, plánů, hornické a hutnické nářadí, vozík na přepravu rudy a mnoho dalšího. Část prohlídky se dá dokonce plout loďkou zvanou Titanic, svézt se můžete také Podzemní oranžovou tramvají (největší a nejoblíbenější atrakce dolu).

Zlatý důl

Chodba smrti

Úsek, v němž byli odsouzení horníci, kteří kradli zlato. Ti byli připoutáni ke skále tak, že jim vložili ruce do speciálních děr a zaplnili je maltou. Strašidelnou cestu po tmě ukončíte jízdou po skluzavce.

Horní Černá štola

V této části můžete spatřit jediný podzemní vodopád v Polsku. Sejdete k němu po točitém železném schodišti a můžete se pokochat dokonalou podívanou, vodou, která padá z výšky osmi metrů a je osvětlená drobnými světýlky.

Zlatý důl

Více informací o tomto místě naleznete na stánkách Złotého Stoku.

Mohlo by vás také zajímat: