Bez cestovního dokladu se neobejdete

pas.jpg
Foto: Shutterstock

Každé dítě, nejmenší miminka nevyjímaje, potřebují k cestě za hranice svůj vlastní doklad. Tím je cestovní pas, případně občanský průkaz. To v případě, že cestujete v rámci Evropské unie, případně do států, které občanský průkaz jakožto cestovní doklad uznávají. Tedy naprosto stejně, jako je tomu u dospělých.

  • Počítejte s tím, že na vyhotovení občanského průkazu i cestovního pasu má úřad 30 dní. Pokud si ale připlatíte, zvládne to v pracovní dny i do 24 hodin, případně do 5 dnů.
  • Pozor na platnost dokladu. Občanům mladším 15 let platí 5 let. Jenže musí být splněna podmínka, že jsou si na fotografii v něm podobní.
  • Co se také vyplatí zkontrolovat, to je datum platnosti. V některých zemích požadují, aby byl platní ještě minimálně půl roku po skončení cesty.

Když dítě necestuje s rodiči, nebo jen s jedním

V rámci Evropské unie neexistuje žádný předpis, který by při výjezdu dítěte za hranice vyžadoval jiný doklad než ten cestovní. Jinak je tomu ale v pravidlech jednotlivých členských států. Některé země více dbají na to, aby nedocházelo k únosům dětí. Například Nizozemsko. Proto se neobejdete bez dalšího úředního dokladu – souhlasu s cestou, který musí podepsat oba rodiče, druhý rodič, nebo zákonný zástupce dítěte. Vhodný je i v případě, že dítě cestuje s jedním rodičem, s nímž nemá stejné příjmení.

„Pohraniční služba má totiž pravomoc ověřovat, zda se nejedná o mezinárodní únos dítěte. Takové prověření může vést k závažným komplikacím či dokonce k zabránění vlastní cesty. Nemá-li pohraniční služba dostatek informací, může dojít k tomu, že nebude dospělému a dítěti včas povoleno překročení vnější hranice a ke zmeškání letu,“ varuje Velvyslanectví České republiky v Haagu. Kromě vyplnění jednoduchého není na škodu ani pořízení kopií základních dokladů.

„Souhlasy s krátkodobým vycestováním doporučujeme vyhotovit v anglickém jazyce anebo v jazyce země, do níž se cestuje, a s notářsky či jinak úředně ověřenými podpisy. V souhlasu je vhodné uvést dobu, po kterou se rodič s dítětem bude zdržovat v zahraničí a důvod pobytu,“ radí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Ověřte si vše před cestou

Co země, to jiné podmínky. Proto se vyplatí zjistit je předem u Ministerstva zahraničních věcí nebo přímo u příslušného orgánu daného státu, případně na jeho velvyslanectví či konzulátu.

Nezapomeňte, že i když jeden stát žádné úřední povolení pro vycestování nebo přicestování nezletilého nevyžaduje, mohou tento doklad požadovat v jiných zemích, kterými dítě projíždí.

Pokud cestujete letadlem, řekne vám více o podmínkách pro cestování dětí do dané země i letecká společnost.

Zdroj informací: Velvyslanectví České republiky v Haagu, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Čtěte také:

Reklama